Testovací atrament PINK

Jedná sa o testovacie kvapaliny s definovaným povrchovým napätím, ktoré sú zafarbené na ružovo. Boli vyvinuté špeciálne ako alternatíva nejedovatých testovacích atramentov. Tieto testovacie atramenty PINK (ružové) sa môžu použiť ako náhrada za testovacie atramenty BLAU (modré), keďže použitie a manipulácia sa opiera o DIN 53364 príp. ISO 8296.


• Dodávajú sa vo fľaštičkách alebo vo forme fixky
• Nejedované

Testovací atrament BLUE

Jedná sa o testovacie kvapaliny (podľa ISO 8296, zodpovedá DIN 53364, ASTM 2587, JISK 6768) s definovaným povrchovým napätím, ktoré sú zafarbené namodro. Povrchové napätie kontrolovaného materiálu sa určí jednoduchým nanesením testovacieho atramentu.

• Jedovaté v rozsahu 24 až 57 mN/m

Testovací atrament BLUE vo fľaštičkách

• 18,4 až 105 mN/m • Bezfarebný: 18,4, 76, 84, 90, 105 mN/m
• Presnosť +/- 0,5 mN/m
• Doba odčítania 2 s
• Dostupné v 10, 100 a 250 ml fľaštičkách jednotlivé hodnoty aj ako súprava po 7 x 10 ml

Testovacie fixky BLUE

Sú k dispozícii v rozsahu 28 až 60 mN/m v krokoch po 1 jednotke a v rozsahu 62 až 72 mN/m v krokoch po 2 jednotkách
• Presnosť +/- 1,0 mN/m
• Doba odčítania 2 s
• Jednoduchá manipulácia
• Bez rizika vyliatia

RAPIDTEST 38®

Pomocou Rapidtest 38® je možné stanoviť, či mala predbežná úprava polyolefínov (polypropylén, polyetylén a polybutilén) nejaký efekt.

 • Jednoduchá aplikácia
 • Ideálne pre rýchle testovanie
 • Nie je potrebné zotieranie
 • Trvalé zobrazenie výsledku testovania
 • Archivácia výsledku testovania

 • Nie je jedovatý pre vodné organizmy
 • Nie je škodlivý pre zdravie
 • Nespôsobuje poškodenie očí


RAPIDTEST 38® JUMBO

 • Lepšie zobrazenie farby
 • Väčšia šírka náteru 15 mm
 • Optimálne na kontrolu veľkých plôch fólií

 
Pozor:
Testovacia kvapalina z testu Quicktest38® obsahuje rozpúšťadlo. Materiály a povrchové vrstvy citlivé na rozpúšťadlá môžu byť ňou poškodené, čo môže viesť k nesprávnej interpretácii zobrazených výsledkov.


QUICKTEST 38®

Pomocou Quicktest 38® je možné stanoviť, či mala predbežná úprava polyolefínov (polypropylén, polyetylén a polybutilén) nejaký efekt.

 • Jednoduchá aplikácia
 • Ideálne pre rýchle testovanie
 • Nie je potrebné zotieranie
 • Trvalé zobrazenie výsledku testovania
 • Archivácia výsledku testovania
 
Pozor:
Testovacia kvapalina z testu Quicktest38® obsahuje rozpúšťadlo. Materiály a povrchové vrstvy citlivé na rozpúšťadlá môžu byť ňou poškodené, čo môže viesť k nesprávnej interpretácii zobrazených výsledkov.