Fastställande av ytspänningen

Med testbläck kan ytenergin (YE)/ytspänningen (YS) på fasta ämnen av plast, metall, glas, keramik och andra material bestämmas.

Därmed ska särskilt ytornas vidhäftningspotential för tryck, limning, lackering etc. fastställas baserat på vätningsbilden.

Fastställandet av ytspänningen sker genom applicering av testbläck på ytorna som ska provas. Ett streck på några få centimer görs och bläckstreckets beteende observeras. Drar sig strecket samman inom 2 till 4 sekunder – beroende på bläckspecifikation – är provytans YS lägre än testbläckets. Omvänt indikerar en utflytning av streckmarkeringen att det applicerade testbläckets YS är lägre än provytans.

Om strecket förblir oförändrat inom observationstiden är YS-värdet precis uppnåt eller något högre.

Fastställande av ytspänningen

I följande användningsexempel sker provning med testbläck PINK från 10 ml flaskor med bomullspinnar. Ta en ny bomullspinne för varje användning.