Testbläck PINK

Testvätskor med definierad ytspänning som är rosafärgade. De har utvecklats speciellt för att kunna erbjuda ogiftiga testbläck. Detta testbläck PINK kan användas som ersättning för testbläck BLUE, eftersom användning och hantering följer DIN 53364 resp. ISO 8296.
• Levereras i flaskor eller i stiftform
• Inte giftig

Testbläck BLUE

Vätskor (enligt ISO 8296, uppfyller DIN 53364, ASTM 2587, JISK 6768) med definierad ytspänning, som är blåfärgade Ytspänningen hos materialet som ska testas fastställs genom att helt enkelt stryka på testbläcket. De finns i ett område från 18,4 till 105 mN/m ytspänning.
• Levereras i flaskor eller i stiftform
• Färglös: 18, 76, 84, 90 och 105 mN/m
• Giftig från 24 till 57 mN/m

Testbläck BLUE i flaskor

• 18,4 till 105 mN/m • Färglös: 18,4, 76, 84, 90, 105 mN/m
• Noggrannhet +/- 0,5 mN/m
• Avläsningstid 2 sek.
• Finns i flaskor om 10, 100 och 250 ml enskilda värden finns även som set om 7 x 10 ml

Teststift BLUE

• finns från 28 till 60 mN/m i steg om 1 och från 62 till 72 mN/m i steg om 2
• Noggrannhet +/- 1,0 mN/m
• Avläsningstid 2 sek.
• Enkel hantering
• Inget spill

RAPIDTEST 38®

Med RAPIDTEST 38® kan man fastställa om förbehandlingen av polyolefiner (polypropylen, polyetylen, polybutylen) har visat någon effekt.

 • Enkel att använda
 • Perfekt för snabba tester
 • Behöver ingen avtorkning
 • Varaktig visning av testresultatet
 • Arkivering av testresultatet

 • Inte giftig för vattenorganismer
 • Orsakar inte ögonskador
 • Inte hälsoskadlig


RAPIDTEST 38® JUMBO

 • Bättre färgvisning
 • Större strykbredd 15 mm
 • Optimal för kontroll av större folieytor

 
Observera:
Testvätskan i RAPIDTEST 38® innehåller lösningsmedel. Material och ytbeläggningar som är känsliga mot lösningsmedel kan angripas av detta vilket kan leda till feltolkningar av indikeringen!


QUICKTEST 38®

Med QUICKTEST 38® kan man fastställa om förbehandlingen av polyolefiner (polypropylen, polyetylen, polybutylen) har visat någon effekt. Vätskan i stiftet blir kvar som ett genomgående streck om ytspänningen är ungefär 38 mN/m eller högre, om den är lägre upplöses det. Strecket som förts på med QUICKTEST 38® torkar sekundsnabbt och kan inte torkas av. ”


 • Enkel att använda
 • Perfekt för snabba tester
 • Behöver ingen avtorkning
 • Varaktig visning av testresultatet
 • Arkivering av testresultatet
 
Observera:
Testvätskan i QUICKTEST 38® innehåller lösningsmedel. Material och ytbeläggningar som är känsliga mot lösningsmedel kan angripas av detta vilket kan leda till feltolkningar av indikeringen!