อุปกรณ์เสริม

ก้านสำลี
Art. Nr. 40.31700.0

ก้านสำลี

สำหรับการแต้มหมึกทดสอบ ผ่านการทดสอบ 100 อัน ยาว 15 ซม. เหมาะกับการใช้ครั้งเดียวสำหรับผิวหน้าที่สกปรก เหมาะกับการใช้หมึกจากขวดแก้ว 250 มล.

แสงสว่างในการทดสอบ
Art. Nr. 40.31600.0

แสงสว่างในการทดสอบ

สำหรับการรับรู้ลักษณะการทดสอบได้ดียิ่งขึ้น สำหรับการใช้งานเมื่อมีความคมชัดน้อยระหว่างพื้นที่สำหรับวัดและหมึกทดสอบ เช่น วัสดุสังเคราะห์สีเข้ม / หมึกสีเข้ม
ยาว 7 ซม.

Art. Nr. 40.31800.0

กล่องขนส่งขนาดเล็ก

เพื่อการขนส่งและการจัดเก็บขวดหมึกทดสอบ
เหมาะอย่างยิ่งในการจัดเก็บขวดระหว่างการใช้งาน

สำหรับหมึกทดสอบ 7 ขวด แต่ละขวดขนาด 10 มล.
และช่องเสียบปากกาทดสอบ (เก็บได้ไม่เกินชุด 4 ขวด) หรือก้านสำลี
กล่องเปล่า

Art. Nr. 40.31900.0

กล่องขนส่งขนาดใหญ่

เพื่อการขนส่งและการจัดเก็บขวดหมึกทดสอบ
เหมาะอย่างยิ่งในการจัดเก็บขวดระหว่างการใช้งาน

สำหรับหมึกทดสอบ 24 ขวด แต่ละขวดขนาด 10 มล.
กล่องเปล่า