Phụ kiện

Tăm bông
Art. Nr. 40.31700.0

Tăm bông

Để kẻ mực thử. Đã kiểm tra, 100 miếng, dài 15 cm .Thích hợp cho sử dụng một lần với bề mặt bẩn. Lý tưởng để xử lý từ chai thủy tinh 250ml.

Đèn thử
Art. Nr. 40.31600.0

Đèn thử

Để nhận biết tốt hơn hình ảnh thử nghiệm. Để sử dụng với độ tương phản thấp giữa bề mặt đo và mực thử, ví dụ: mực nhựa tối / mực tối.
Dài 7 cm.

Art. Nr. 40.31800.0

Hộp vận chuyển, loại nhỏ

Để vận chuyển và lưu trữ các chai mực thử.
Lý tưởng để lưu trữ chai trong quá trình sử dụng.

Để được 7 chai mực thử 10 ml mỗi chai và
một ngăn chèn để bút thử (tối đa bộ 4) hoặc tăm bông.
Không có gì bên trong.

Art. Nr. 40.31900.0

Hộp vận chuyển, loại to

Để vận chuyển và lưu trữ các chai mực thử.
Lý tưởng để lưu trữ chai trong quá trình sử dụng.

Để được 24 chai mực thử 10 ml mỗi chai.
Không có gì bên trong.