Mực thử
Không độc hại
Không gây hại cho môi trường
Không yêu cầu dán nhãn
Không gây hại cho sức khỏe

Mực thử arcotest® ORGANIC

Mực thử arcotest® ORGANIC là chất lỏng thử nghiệm độ căng bề mặt, có màu xanh lá. Được phát triển đặc biệt để có thể cung cấp một loại mực không độc hại và không cần dán nhãn. Việc sử dụng và thao tác với arcotest® ORGANIC được dựa trên tiêu chuẩn DIN 53364 và ISO 8296.

arcotest® ORGANIC không cần phải dán nhãn theo Quy định về Các chất Nguy hiểm (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Mực thử arcotest® ORGANIC được cung cấp dưới dạng chai hoặc bút, từ 30 đến 46 mN/m (Dyn/cm).

arcotest® ORGANIC dạng chai

• Có các loại từ 30 đến 46 mN/m
• Độ chính xác +/- 0,5 mN/m
• Thời gian quan sát: 2 giây
• Đóng chai dạng 10, 100 và 250 ml hoặc theo bộ 7 x 10 ml

Bút nỉ arcotest® ORGANIC

• Có các loại từ 30 đến 46 mN/m
• Độ chính xác +/- 1,0 mN/m
• Thời gian quan sát: 2 giây
• thao tác đơn giản
• không bị đổ
• Chiều rộng đường kẻ: 5 mm
• được cung cấp dưới dạng bộ 4, 6 và 8 cái hoặc dưới dạng một bút đơn có dung tích 5 ml

Bút nỉ arcotest® ORGANIC Jumbo

• từ 30 đến 46 mN/m trong 2 bước
• Độ chính xác +/- 1,0 mN/m
• Thời gian quan sát: 2 giây
• thao tác đơn giản
• Chiều rộng đường kẻ: 15 mm
• lý tưởng để thử nghiệm các bề mặt rộng lớn
• được cung cấp dưới dạng bộ 4, 6 và 8 cái hoặc dưới dạng một bút đơn có dung tích 17 ml

arcoweb®
ORGANIC

Khăn dùng 1 lần

• 38 mN/m
• Độ chính xác +/- 1,0 mN/m
• Thời gian quan sát: 2 giây
• thao tác đơn giản
• lượng bôi ít, không đổi
• Độ rộng bôi mực: khoảng 25 mm
• lý tưởng để thử nghiệm các bề mặt rộng lớn
• Có sẵn các gói riêng lẻ

Mực thử PINK

Mực thử PINK

Mực thử PINK là chất lỏng thử nghiệm với sức căng bề mặt xác định, chất lỏng này có màu hồng. Chúng đã được phát triển đặc biệt để cung cấp cho thị trường loại mực thử không độc hại. Các loại mực thử PINK này có thể được sử dụng thay thế cho loại mực thử BLAU, vì việc sử dụng và thao tác chúng cũng phù hợp theo tiêu chuẩn DIN 53364 và ISO 8296.
Các loại mực thử PINK được cung cấp dưới dạng chai hoặc bút.
Không độc.

Mực thử PINK dưới dạng chai

 • 22 đến 60 mN/m
 • Độ chính xác +/- 0,5 mN/m
 • Thời gian quan sát từ 22 đến 26 mN/m: 2 giây.
 • Thời gian quan sát từ 28 đến 44 mN/m: 4 giây.
 • Thời gian quan sát từ 45 đến 60 mN/m: 2 giây.
 • Có các loại đóng chai 10, 100 và 250 ml
  hoặc theo bộ 7 x 10 ml

Bút mực thử PINK

 • 22 đến 60 mN/m
 • Độ chính xác +/- 1,0 mN/m
 • Thời gian quan sát từ 22 đến 26 mN/m: 2 giây.
 • Thời gian quan sát từ 28 đến 44 mN/m: 4 giây.
 • Thời gian quan sát từ 45 đến 60 mN/m: 2 giây.
 • dễ thao tác
 • không bị tràn
 • Có các bộ 4, 6 và 8 hoặc dưới dạng bút đơn dung tích 5 ml

Bút thử PINK Jumbo MỚI

 • 30 đến 50 mN/m
 • Độ chính xác +/- 1,0 mN/m
 • Chiều rộng đường kẻ mực: 15 mm
 • Thời gian quan sát từ 30 đến 44 mN/m: 4 giây.
 • Thời gian quan sát từ 46 đến 50 mN/m: 2 giây.
 • dễ thao tác
 • lý tưởng cho các bề mặt rộng
 • Có các bộ 4, 6 và 8 hoặc dưới dạng bút đơn dung tích 17 ml
Mực thử BLUE

Mực thử BLUE

Mực thử BLAU là chất lỏng vietnamesisch (30 đến 72mN / m theo ISO 8296 tương ứng với DIN 53364) với sức căng bề mặt xác định, chất lỏng này có màu xanh dương. Sức căng bề mặt của vật liệu cần thử được xác định bằng cách kẻ mực thử. Có các loại trong phạm vi sức căng bề mặt từ 18,4 đến 105 mN/m. Được cung cấp dưới dạng chai hoặc bút (28 đến 72 mN/m). Độc từ 24 đến 57 mN/m.

Mực thử BLAU dưới dạng chai

 • 18 đến 105 mN/m
 • 18, 74, 76, 84, 90, 105 mN/m là loại không màu
 • Độ chính xác +/- 0,5 mN/m
 • Thời gian đọc 2 giây
 • Có các loại đóng chai 10, 100 và 250 ml
 • giá trị riêng lẻ cũng như bộ 7x 10ml

Bút mực thử BLUE

 • Có các loại từ 28 đến 60 mN/m trong 1 bước và
 • từ 62 đến 72 mN/m trong 2 bướ
 • Độ chính xác +/- 1,0 mN/m
 • Thời gian đọc 2 giây
 • dễ thao tác
 • không bị tràn
BLUE

Không độc hại với sinh vật dưới nước • Không gây tổn thương mắt • Không gây hại cho sức khỏe

RAPIDTEST 38®

Rapidtest

Mã hàng 40.66100.0

RAPIDTEST 38® Jumbo

Mã hàng 40.66100.4

RAPIDTEST 38 có thể được sử dụng để xác định
xem quá trình xử lý sơ bộ polyolefin
có tác động gì không.

 • Dễ sử dụng
 • Lý tưởng cho các thử nghiệm nhanh
 • Không cần lau sạch
 • Hiển thị kết quả thử nghiệm lâu
 • Lưu trữ kết quả thử nghiệm

Lưu ý:
Chất lỏng thử nghiệm QUICKTEST 38® và RAPIDTEST 38® chứa dung môi. Dung môi này có thể tấn công các vật liệu và lớp phủ bề mặt nhạy cảm với dung môi, có thể dẫn đến diễn giải sai thông tin hiển thị!

QUICKTEST 38®

Quicktest

Mã hàng 40.55100.0

QUICKTEST 38® Jumbo

Jumbo

Mã hàng 40.55100.4

QUICKTEST 38® có thể được sử dụng để xác định xem quá trình xử lý sơ bộ bpolyolefin (polypropylen, polyetylen, polybutylen) có tác động gì không. Chất lỏng chứa trong bút thử được giữ lại khi giá trị sức căng bề mặt khoảng 38mN/m hoặc lớn hơn tạo thành một đường kẻ liên tục, dưới giá trị đó thì chất lỏng sẽ chảy ra. Đường kẻ bằng bút QUICKTEST 38® khô trong vài giây và không cần/không thể lau sạch.

 • Thao tác dễ dàng
 • Lý tưởng cho các mẫu thử nhanh polyolefin
 • Không cần lau sạch, hiển thị kết quả thử nghiệm lâu
 • HIển thị rõ ràng nhờ màu đỏ nổi bật
 • Thể hiện màu sắc tốt hơn
 • Chiều rộng đường kẻ mực lớn đến 15 mm
 • Dung tích mỗi bút: 17 ml
 • Lý tưởng để thử nghiệm các bề mặt tấm kim loại lớn