Testinkten
Niet-toxisch
Niet schadelijk voor het milieu
Verplichte etikettering niet noodzakelijk
Niet schadelijk voor de gezondheid

Testinkten arcotest® ORGANIC

De testinkten arcotest® ORGANIC zijn testvloeistoffen met een gedefinieerde oppervlaktespanning, die groen gekleurd zijn. Ze zijn speciaal ontwikkeld om niet-toxische inkten en inkten waarbij verplichte etikettering niet noodzakelijk is te kunnen aanbieden. De toepassing en hantering van arcotest® ORGANIC richt zich naar DIN 53364 of ISO 8296.

Testinkten arcotest® ORGANIC zijn labelvrij volgens de verordening inzake gevaarlijke stoffen. (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

De testinkten arcotest® ORGANIC zijn verkrijgbaar in flesjes of in penvorm van 30 tot 46 mN/m (Dyn/cm).

arcotest® ORGANIC in flesjes

• Van 30 tot 46 mN/m verkrijgbaar
• Nauwkeurigheid +/- 0,5 mN/m
• Observatietijd: 2 sec.
• Verkrijgbaar in flessen van 10, 100 en 250 ml of in sets van 7 x 10 ml per stuk

Testpennen arcotest® ORGANIC

• Van 30 tot 46 mN/m verkrijgbaar
• Nauwkeurigheid +/- 1,0 mN/m
• Observatietijd: 2 sec.
• Gemakkelijk te gebruiken
• Morsen niet mogelijk
• Strijkbreedte: 5 mm
• Verkrijgbaar in sets van 4, 6 of 8 stuks of als losse pennen van 5 ml

Testpennen arcotest® ORGANIC Jumbo

• van 30 tot 46 mN/m in stappen van 2 verkrijgbaar
• Nauwkeurigheid +/- 1,0 mN/m
• Observatietijd: 2 sec.
• Gemakkelijk te gebruiken
• Strijkbreedte: 15 mm
• Optimaal voor het testen van grote oppervlakken
• Verkrijgbaar in sets van 4, 6 of 8 stuks of als losse pennen van 17 ml

arcoweb®
ORGANIC

wegwerpdoekjes

• 38 mN/m
• Nauwkeurigheid +/- 1,0 mN/m
• Observatietijd: 2 sec.
• Gemakkelijk te gebruiken
• constant lage aan te brengen hoeveelheid
• Aanbrengbreedte: ca. 25 mm
• Optimaal voor het testen van grote oppervlakken
• Verkrijgbaar in individuele verpakkingen

Testinkten PINK

Testinkten PINK

De testinkten PINK zijn testvloeistoffen met een gedefinieerde oppervlaktespanning en zijn roze gekleurd. Ze zijn speciaal ontwikkeld om niet-giftige testinkten aan te bieden. Ze zijn speciaal ontwikkeld om nietgiftige testinkten te kunnen aanbieden. Deze testinkten PINK kunnen worden gebruikt als vervanging voor de testinkten BLUE, omdat de toepassing en het gebruik gebaseerd is op DIN 53364 resp. ISO 8296.
Verkrijgbaar in flesjes of in penvorm.
Niet giftig.

Testinkten PINK in flesjes

 • 22 tot 60 mN/m
 • Nauwkeurigheid +/- 0,5 mN/m
 • Observatietijd van 22 tot 26 mN/m: 2 sec.
 • Observatietijd van 28 tot 44 mN/m: 4 sec.
 • Observatietijd van 45 tot 60 mN/m: 2 sec.
 • Verkrijgbaar in flessen van 10, 100 en 250 ml
  of in sets van 7 x 10 ml per stuk

Testpennen PINK

 • 22 tot 60 mN/m
 • Nauwkeurigheid +/- 1 mN/m
 • Observatietijd van 22 tot 26 mN/m: 2 sec.
 • Observatietijd van 28 tot 44 mN/m: 4 sec.
 • Observatietijd van 45 tot 60 mN/m: 2 sec.
 • Gemakkelijk te gebruiken
 • Geen morsen mogelijk
 • Verkrijgbaar in sets van 4, 6 en 8 stuks of als losse pennen, inhoud: 5 ml

Testpennen PINK Jumbo

 • 30 tot 50 mN/m
 • Nauwkeurigheid +/- 1 mN/m
 • strijkbreedte: 15 mm
 • Observatietijd van 30 tot 44 mN/m: 4 sec.
 • Observatietijd van 46 tot 50 mN/m : 2 sec.
 • Gemakkelijk te gebruiken
 • Optimaal voor het testen van grote oppervlakken
 • Verkrijgbaar in sets van 4, 6 en 8 stuks of als lossen pennen, inhoud: 17 ml
Testinkten BLUE

Testinkten BLUE

Testinkten BLUE zijn vloeistoffen (volgens ISO 8296, komt overeen met DIN 53364, ASTM 2587, JISK 6768) met een gedefinieerde oppervlaktespanning en zijn blauw gekleurd. De oppervlaktespanning van het te testen materiaal wordt bepaald door eenvoudigweg de testinkten aan te brengen. Ze zijn verkrijgbaar in een bereik van 18,4 tot 105 mN/m oppervlaktespanning. Verkrijgbaar in flesjes of in penvorm (28 tot 72 mN/m). Giftig van 24 tot 57 mN/m.

Testinkten BLUE in flessen

 • 18 tot 105 mN/m
 • Kleurloos: 18, 74, 76, 84, 90 en 105 mN/m
 • Nauwkeurigheid +/- 0,5 mN/m
 • Observatietijd 2 sec.
 • Verkrijgbaar in flessen van 10, 100 en 250 ml
 • of in sets van 7 x 10 ml per stuk

Testpennen BLUE

 • zijn van 28 tot 60 mN/m in stappen van 1
 • van 62 tot 72 mN/m in stappen van 2 beschikbaar
 • Nauwkeurigheid +/- 1 mN/m
 • Observatietijd 2 sec.
 • Gemakkelijk te gebruiken
 • Geen morsen mogelijk
BLUE

Niet-toxisch voor in het water levende organismen • Niet schadelijk voor de gezondheid • Veroorzaakt geen oogletsel

RAPIDTEST 38®

Rapidtest

Art.nr. 40.66100.0

RAPIDTEST 38® Jumbo

Art.nr. 40.66100.4

De RAPIDTEST 38® kan worden gebruikt om te bepalen
of de voorbehandeling van polyolefinen (polypropyleen, polyethyleen, polybutyleen, polybutyleen)
effect heeft gehad.

 • Gemakkelijk te gebruiken
 • Ideaal voor snelle tests
 • Afvegen niet nodig
 • Permanente weergave van het testresultaat
 • Archivering van het testresultaat

Voorzichtig:
De testvloeistof van QUICKTEST 38 / RAPIDTEST 38 bevat oplosmiddelen. Materiaal dat gevoelig voor oplosmiddelen is (bijv. PS), kan hierdoor worden aangetast waardoor uitlezingen foutief kunnen zijn.

QUICKTEST 38®

Quicktest

Art.nr. 40.55100.0

QUICKTEST 38® Jumbo

Jumbo

Art.nr. 40.55100.4

De QUICKTEST 38® kan worden gebruikt om te bepalen of de voorbehandeling van polyolefinen (polypropyleen, polyethyleen, polybutyleen, polybutyleen) effect heeft gehad. De vloeistof in de pen blijft als een doorlopende streep met een oppervlaktespanningswaarde van ongeveer 38 mN/m of meer, onder deze waarde ontstaat druppelvorming. De met QUICKTEST 38® aangebrachte streep droogt in enkele seconden en hoeft niet meer te worden afgeveegd.

 • Gemakkelijk te gebruiken
 • Ideaal voor snelle tests
 • Afvegen niet nodig, permanente weergave van het testresultaat
 • Goede leesbaarheid door de opvallende rode kleurstelling
 • Betere kleurweergave
 • Grotere strijkbreedte 15 mm
 • Inhoud per pen 17 ml
 • Optimaal voor het testen van grote folieoppervlakken