Impressum

arcotest GmbH

Rotweg 25

71297 Mönsheim

Germany + 49 7044 90 22 70

info@arcotest.info

CEO P. Fritz Bloss

RegistergerichtAG Mannheim

HRB 511684USt Reg. DE 813775094

Inhoud van deze websiteDe inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De provider neemt echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de aangeboden inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker. Genoemd bijdragen weerspiegelen de mening van de auteurs en niet noodzakelijkerwijs die van de provider wieder.Verfügbarkeit de WebsiteDer provider zal zich inspannen om de onderbreking van de dienstverlening mogelijk om het schema te bieden. Zelfs met de nodige zorg, maar downtime kan niet worden uitgesloten. De aanbieder behoudt zich het recht voor om zijn aanbieding op elk moment te wijzigen of te beëindigen. Externe links Deze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende exploitant. De provider heeft de externe inhoud bij de eerste koppeling van externe links gecontroleerd om te bepalen of er wettelijke overtredingen zijn. Op dat moment waren geen overtredingen duidelijk. De aanbieder heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina’s. Het instellen van externe links betekent niet dat de provider de inhoud achter de verwijzing of link accepteert. Een constante controle van deze externe links is voor de aanbieder niet redelijk zonder concrete verwijzingen naar wettelijke overtredingen. Met kennis van de schendingen van de rechten, zullen dergelijke externe links onmiddellijk gelöscht.WerbeanzeigenFür de inhoud van de advertenties zijn de respectievelijke auteur verantwoordelijk, evenals voor de inhoud van de geadverteerde website. De presentatie van de advertentie is geen acceptatie door de aanbieder Geen contractuele relatie Met het gebruik van de website van de aanbieder wordt geen enkele contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder gesloten. In dit opzicht zijn er geen contractuele of quasi-contractuele claims tegen de provider.2. Auteursrechten en aanvullende auteursrechten: de inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is onderhevig aan Duitse auteursrechten en aanvullende auteursrechten. Elk gebruik dat niet is toegestaan ​​door Duitse auteursrecht en aanvullende auteursrechtwetgeving vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of respectieve auteursrechthouder. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, verwerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd dupliceren of doorgeven van individuele inhoud of volledige kanten is niet toegestaan ​​en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik erlaubt.Links is op deze website zijn altijd welkom en niet de toestemming van de website van de provider nodig. De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan ​​met toestemming.3. Gegevensbescherming Privacybeleid: 4. Toepasselijk recht: het toepasselijke recht van de Bondsrepubliek Duitsland is alleen van toepassing.5. Bijzondere voorwaarden voor gebruik: als speciale voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de hierboven genoemde nummers 1 tot 4, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op de juiste plaats. In dit geval is de speciale Nutzungsbedingungen.Alternative geschillenbeslechting 14, afdeling 1, van ODR-verordening en § 36 VSBG gelden in elk geval, volgens Art .. De Europese Commissie is een platform voor online geschillenbeslechting (OS) biedt u op https: // ec.europa.eu/consumers/odr vindt. We zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Mönsheim 2019