Testovacie atramenty
Nejedovatý
Nie je škodlivý pre životné prostredie
Nepodlieha označovaniu
Nie je škodlivý pre zdravie

Testovací atrament arcotest® ORGANIC

Testovacie atramenty arcotest® ORGANIC sú testovacie kvapaliny s definovaným povrchovým napätím, ktoré sú zafarbené nazeleno. Boli špeciálne vyvinuté kvôli dopytu po nejedovatých a neklasifikovaných atramentoch. Používanie atramentov arcotest® ORGANIC a manipulácia s nimi sa opiera o DIN 53364, resp. ISO 8296.

ORGANICKÉ testovacie atramenty nevyžadujú označenie v súlade s nariadením o nebezpečných látkach (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Testovacie atramenty arcotest® ORGANIC sa dodávajú vo fľaštičkách alebo vo forme fixky v špecifikácii 30 až 46 mN/m (Dyn/cm).

arcotest® ORGANIC vo fľaštičkách

• dostupné v rozsahu 30 až 46 mN/m
• presnosť +/- 0,5 mN/m
• doba sledovania: 2 s
• dostupné v 10, 100 a 250 ml fľaštičkách alebo v súpravách po 7 x 10 ml

Testovacie fixky arcotest® ORGANIC

• dostupné v rozsahu 30 až 46 mN/m
• presnosť +/- 1,0 mN/m
• doba sledovania: 2 s
• jednoduchá manipulácia
• bez rizika vyliatia
• šírka čiary: 5 mm
• dostupné súpravách po 4, 6 a 8 kusov alebo ako jednotlivé fixky s objemom 5 ml

Testovacie fixky arcotest® ORGANIC Jumbo

• dostupné v rozsahu 30 až 46 mN/m v krokoch po 2 jednotkách
• presnosť +/- 1,0 mN/m
• doba sledovania: 2 s
• jednoduchá manipulácia
• šírka čiary: 15 mm
• ideálne na kontrolu veľkých plôch
• dostupné súpravách po 4, 6 a 8 kusov alebo ako jednotlivé fixky s objemom 17 ml

arcoweb®
ORGANICKÉ

individuálne balenie

• 38 mN/m
• presnosť +/- 1,0 mN/m
• doba sledovania: 2 s
• jednoduchá manipulácia
• konštantne nízke množstvo
• šírka: 25 mm
• ideálne na kontrolu veľkých plôch
• dostupné v jednotlivých baleniach

Testovací atrament PINK

Testovací atrament PINK

Jedná sa o testovacie kvapaliny s definovaným povrchovým napätím, ktoré sú zafarbené na ružovo. Boli vyvinuté špeciálne ako alternatíva nejedovatých testovacích atramentov. Tieto testovacie atramenty PINK (ružové) sa môžu použiť ako náhrada za testovacie atramenty BLUE (modré), keďže použitie a manipulácia sa opiera o DIN 53364 príp. ISO 8296.
Dodávajú sa vo fľaštičkách alebo vo forme fixky
Nejedované

Testovací atrament PINK vo fľaštičkách

 • 22 až 60 mN/m
 • Presnosť +/- 0,5 mN/m
 • Doba odčítania v rozsahu 22 až 26 mN/m: 4 s
 • Doba odčítania v rozsahu 28 až 44 mN/m: 4 s
 • Doba odčítania v rozsahu 45 až 60 mN/m: 2 s
 • Dostupné v sadách 4, 6 a 8 alebo ako
  alebo v súpravách po 7 x 10 ml

Testovacie fixky PINK

 • 22 až 60 mN/m
 • Presnosť +/- 1,0 mN/m
 • Doba odčítania v rozsahu 22 až 26 mN/m: 4 s
 • Doba odčítania v rozsahu 28 až 44 mN/m: 4 s
 • Doba odčítania v rozsahu 45 až 60 mN/m: 2 s
 • Jednoduchá manipulácia
 • Bez rizika vyliatia
 • Dostupné v sadách po 4, 6 a 8 alebo ako jednotlivé perá s obsahom 5 ml

Testovacie fixky PINK

 • 30 až 50 mN/m
 • Presnosť +/- 1,0 mN/m
 • Väčšia šírka náteru 15 mm
 • Doba odčítania v rozsahu 30 až 44 mN/m: 4 s
 • Doba odčítania v rozsahu 46 až 50 mN/m: 2 s
 • Jednoduchá manipulácia
 • Ideálne na testovanie veľkých plôch
 • Dostupné v sadách po 4, 6 a 8 alebo ako jednotlivé perá s obsahom 17 ml
Testovací atrament BLUE

Testovací atrament BLUE

Jedná sa o testovacie kvapaliny (podľa ISO 8296, zodpovedá DIN 53364, ASTM 2587, JISK 6768) s definovaným povrchovým napätím, ktoré sú zafarbené namodro. Povrchové napätie kontrolovaného materiálu sa určí jednoduchým nanesením testovacieho atramentu. Dostupne povrchové napätia v rozsahu od 18.4 do 105 mN/m. Dodávajú sa vo fľaštičkách alebo vo forme fixky (28 až 72 mN/m). Jedovaté v rozsahu 24 až 57 mN/m

Testovací atrament BLUE vo fľaštičkách

 • 18 až 105 mN/m
 • Bezfarebný: 18, 74, 76, 84, 90, 105 mN/m
 • Presnosť +/- 0,5 mN/m
 • Doba odčítania 2 s
 • Dostupné v sadách 4, 6 a 8 alebo ako
 • jednotlivé hodnoty aj ako súprava po 7 x 10 ml

Testovacie fixky BLUE

 • Sú k dispozícii v rozsahu 28 až 60 mN/m v krokoch po 1 jednotke a
 • 62 bis 72 mN/m in 2er Schrittenv rozsahu 62 až 72 mN/m v krokoch po 2 jednotkách
 • Presnosť +/- 1,0 mN/m
 • Doba odčítania 2 s
 • Jednoduchá manipulácia
 • Bez rizika vyliatia
BLUE

Nie je jedovatý pre vodné organizmy • Nie je škodlivý pre zdravie • Nespôsobuje poškodenie očí

RAPIDTEST 38®

Rapidtest

Položka č. 40.66100.0

RAPIDTEST 38® Jumbo

Položka č. 40.66100.4

Pomocou Rapidtest 38® je možné stanoviť,
či mala predbežná úprava polyolefínov (polypropylén, polyetylén a polybutilén)
nejaký efekt.

 • Jednoduchá aplikácia
 • Ideálne pre rýchle testovanie
 • Nie je potrebné zotieranie
 • Trvalé zobrazenie výsledku testovania
 • Archivácia výsledku testovania

Pozor:
Testovacia kvapalina z testu Quicktest38® obsahuje rozpúšťadlo. Materiály a povrchové vrstvy citlivé na rozpúšťadlá môžu byť ňou poškodené, čo môže viesť k nesprávnej interpretácii zobrazených výsledkov.

QUICKTEST 38®

Quicktest

Položka č. 40.55100.0

QUICKTEST 38® Jumbo

Jumbo

Položka č. 40.55100.4

Pomocou Quicktest 38® je možné stanoviť, či mala predbežná úprava polyolefínov (polypropylén, polyetylén a polybutilén) nejaký efekt. Kvapalina, ktorú obsahuje fixa, sa pri hodnote povrchového napätia na úrovni asi 38 mN/m a vyššej udrží ako súvislá čiara, pod touto hodnotou sa rozperlí. Čiara nanesená testom QUICKTEST 38® schne v priebehu sekúnd a následne sa už nedá zotrieť.

 • Jednoduchá aplikácia
 • Ideálne pre rýchle testovanie
 • Nie je potrebné zotieranie, trvalé zobrazenie výsledku testovania
 • Dobrá čitateľnosť vďaka nápadnému červenému sfarbeniu
 • Lepšie zobrazenie farby
 • Väčšia šírka náteru 15 mm
 • Obsah pera 15 ml
 • Optimálne na kontrolu veľkých plôch fólií