Navštívte nás na veľtrhu v Stuttgarte v Nemecku
4. – 6. júna 2024

Hala 1, stánok H33

Testovací atrament

Na skúšanie povrchového napätia
Na stanovenie čistoty povrchov

Testovacie atramenty pomôžu určiť priľnavosť tlačiarenských farieb, lakov a lepidiel na všetkých povrchoch ako plast, kov a sklo a stupeň čistoty v mN/m (dyne/cm).

Testovacie atramenty
Položka č. 40.80238.0

UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

NOVÝ:

arcospray® 38

Testovací atrament arcospray® 38 je testovacia kvapalina s povrchovým napätím 38 mN/m. Bola vyvinutá na rýchle zisťovanie, či je povrch bez mastnoty, pretože môžeme usúdiť, že od tejto hodnoty je povrch bez mastnoty. Atrament arcospray® 38 sa po nanesení dá bezo zvyšku odstrániť čistým fúkaným vzduchom bez obsahu oleja (stlačený vzduch). Testované diely sa môžu ďalej používať.
Pomocou arcospray® 38 je možné jednoducho a rýchlo posudzovať nie len veľké plochy, ale aj veľmi malé plochy, ako sú reťazové články

38 mN/m • 38 dyn/cm
Presnosť +/- 1,0 mN/m
Dodáva sa v striekacej fľaši
3,4 fl oz / 100 ml

 • Optimálne pre veľmi malé i veľké plochy
 • Jednoduchá manipulácia
 • Nejedovatý
 • Nie je škodlivý pre zdravie
 • Nie je škodlivý pre životné prostredie
 • Bezzvyškové testy povrchov
 • Jednoduché nastriekanie atramentu arcospray
 • Výsledok viditeľný v priebehu 2 sekúnd
 • Bezdotykové testovanie povrchov

Testovacie atramenty ORGANIC

Testovacie atramenty
 • Dostupne povrchové napätia v rozsahu od 30 do 46 mN/m
 • Dodávajú sa vo fľaštičkách alebo vo forme fixky.
 • arcoweb®
 • Testovacie atramenty ORGANIC nepodliehajú označovaniu podľa nariadenia o nebezpečných látkach (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Testovací atrament PINK

Testovací atrament PINK
 • Dostupne povrchové napätia v rozsahu od 22 do 60 mN/m
 • Dodávajú sa vo fľaštičkách alebo vo forme fixky.
 • Nejedovaté

Testovací atrament BLUE

Testovací atrament BLUE
 • Dostupne povrchové napätia v rozsahu od 18,4 do 105 mN/m
 • Dodávajú sa vo fľaštičkách alebo vo forme fixky (28 až 72 mN/m).
 • 30 až 72 mN/m podľa ISO 8296, DIN 53364.
 • Edovaté 24 až 57 mN/m.

RAPIDTEST 38®

Rapidtest

Položka č. 40.66100.0

RAPIDTEST 38® Jumbo

Položka č. 40.66100.4

Pomocou Rapidtest 38® je možné stanoviť,
či mala predbežná úprava polyolefínov (polypropylén, polyetylén a polybutilén)
nejaký efekt.

 • Jednoduchá aplikácia
 • Ideálne pre rýchle testovanie
 • Nie je potrebné zotieranie
 • Trvalé zobrazenie výsledku testovania
 • Archivácia výsledku testovania
• Nie je jedovatý pre vodné organizmy
• Nie je škodlivý pre zdravie
• Nespôsobuje poškodenie očí

QUICKTEST 38®

Quicktest

Položka č. 40.55100.0

QUICKTEST 38® Jumbo

Jumbo

Položka č. 40.55100.4

Pomocou QUICKTEST 38® je možné stanoviť,
či mala predbežná úprava polyolefínov (polypropylén, polyetylén a polybutilén)
nejaký efekt.

 • Jednoduchá aplikácia
 • Ideálne pre rýchle testovanie
 • Nie je potrebné zotieranie, trvalé zobrazenie výsledku testovania
 • Dobrá čitateľnosť vďaka nápadnému červenému sfarbeniu

arcotest GmbH

Sme výrobcom testovacích atramentov od roku 1976.
Ponúkame obsiahly celkový program atramentov, fixiek a príslušenstva.

Servis

• Odborné poradenstvo • Záruka udaných hodnôt • Spoľahlivé, rýchle dodanie • Spolupráca s našimi zákazníkmi doma i v zahraničí má pre nás už 40 rokov absolútnu prioritu.

Garancia kvality

Kvalitu atramentov garantujeme pomocou elektrických meracích prístrojov najnovšieho typu a pri zohľadnení teploty a hustoty.
Karty bezpečnostných údajov obsahujú informácie o zaobchádzaní, skladovaní a prepravných predpisoch.

Skontrolujte čistotu kovových povrchov

V nasledujúcom príklade aplikácie bolo testovanie uskutočnené s testovacím atramentom PINK z 10 ml fľaštičky s vatovou tyčinkou. Pri každej aplikácii použite novú vatovú tyčinku.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Testovanie polyolefínového filmu na 38 mN/m

Pomocou RAPIDTEST 38® je možné stanoviť, či mala predbežná úprava polyolefínov (polypropylén, polyetylén a polybutilén) nejaký efekt. Kvapalina, ktorú obsahuje fixa, sa pri hodnote povrchového napätia na úrovni asi 38 mN/m a vyššej udrží ako súvislá čiara, pod touto hodnotou sa rozperlí. Čiara nanesená testom RAPIDTEST 38® schne v priebehu sekúnd a následne sa už nedá zotrieť.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video