Testtinten BIO Nové
testovacie atramenty
arcotest® ORGANIC
Rapidtest 38 • Nie je jedovatý pre vodné organizmy
• Nie je škodlivý pre zdravie
• Nespôsobuje poškodenie očí
RAPIDTEST 38®
PINK Jumbo 2020 nový
arcotest®
PINK Jumbo

Testovací atrament

Na skúšanie povrchového napätia
Na stanovenie čistoty povrchov

Testovacie atramenty pomôžu určiť priľnavosť tlačiarenských farieb, lakov a lepidiel na všetkých povrchoch ako plast, kov a sklo a stupeň čistoty v mN/m (Dyn/cm).

Testovacie atramenty arcotest® ORGANIC

Testovacie atramenty ORGANIC

 • Dostupne povrchové napätia v rozsahu od 31 do 46 mN/m
 • Dodávajú sa vo fľaštičkách alebo vo forme fixky.
 • Testovacie atramenty ORGANIC nepodliehajú označovaniu podľa nariadenia o nebezpečných látkach (ES) č. 1272/2008 (CLP).

viac informácií >

Testovací atrament PINK

 • Dostupne povrchové napätia v rozsahu od 22 do 60 mN/m
 • Dodávajú sa vo fľaštičkách alebo vo forme fixky.
 • Nejedovaté

viac informácií >

Testovací atrament BLUE

Testovací atrament BLUE

 • Dostupne povrchové napätia v rozsahu od 18,4 do 105 mN/m
 • Dodávajú sa vo fľaštičkách alebo vo forme fixky (28 až 72 mN/m).
 • 30 až 72 mN/m podľa ISO 8296, DIN 53364.
 • Edovaté 24 až 57 mN/m.

viac informácií >

Testovacie fixky PINK

Testovacie fixky PINK

30 až 44 mN/m

Nepresnosť +/- 1,0 mN/m

Doba odčítania v rozsahu 30 až 44 mN/m: 4 s

Väčšia šírka náteru 15 mm

Dostupné v rozsahu v 4-, 6- a 8-kusovej súprave alebo v rozsahu ako samostatné fixky,

Obsah fixky 17 ml

• jednoduchá manipulácia

• bez rizika vyliatia

Lepšie zobrazenie farby

• ideálne na kontrolu veľkých plôch

• Nie je jedovatý pre vodné organizmy • Nie je škodlivý pre zdravie • Nespôsobuje poškodenie očí
RAPIDTEST 38®
Položka č. 40.66100.0

RAPIDTEST 38®

Pomocou Rapidtest 38® je možné stanoviť,
či mala predbežná úprava polyolefínov (polypropylén, polyetylén a polybutilén)
nejaký efekt.

 • Jednoduchá aplikácia
 • Ideálne pre rýchle testovanie
 • Nie je potrebné zotieranie
 • Trvalé zobrazenie výsledku testovania
 • Archivácia výsledku testovania
Rapidtest 38® Jumbo
Položka č. 40.66100.4

RAPIDTEST 38® Jumbo

QUICKTEST 38
Položka č. 40.55100.0

QUICKTEST 38®

Pomocou QUICKTEST 38® je možné stanoviť,
či mala predbežná úprava polyolefínov (polypropylén, polyetylén a polybutilén)
nejaký efekt.

 • Jednoduchá aplikácia
 • Ideálne pre rýchle testovanie
 • Nie je potrebné zotieranie, trvalé zobrazenie výsledku testovania
 • Dobrá čitateľnosť vďaka nápadnému červenému sfarbeniu
QUICKTEST 38® Jumbo
Položka č. 40.55100.4

QUICKTEST 38® Jumbo

arcotest GmbH

Sme výrobcom testovacích atramentov od roku 1976.
Ponúkame obsiahly celkový program atramentov, fixiek a príslušenstva.

Testovací atrament

Servis

• Odborné poradenstvo • Záruka udaných hodnôt • Spoľahlivé, rýchle dodanie • Spolupráca s našimi zákazníkmi doma i v zahraničí má pre nás už 40 rokov absolútnu prioritu.

Garancia kvality

Kvalitu atramentov garantujeme pomocou elektrických meracích prístrojov najnovšieho typu a pri zohľadnení teploty a hustoty.
Karty bezpečnostných údajov obsahujú informácie o zaobchádzaní, skladovaní a prepravných predpisoch.

Objednávka

Ak potrebujte poradiť alebo máte otázky ohľadne predaja a pod.,
kontaktujte nás prosím telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

.

Shipment during Christmas time

The last day of dispatch is 18.12.2020. All orders received until 18.12.2020 will be shipped on 18.12.2020.

Information on the turn of the year

Between 21.12.2020 and 06.01.2021 we will not dispatch any goods due to company vacations and inventory work. You can continue to order as usual. The orders will then be processed and prepared for shipping from 07.01.2021.

Information about the service between the holidays

We are not available by telephone from 23.12.2020 to 01.01.2021. You can still send us your inquiries by e – mail. We strive to respond to your request as soon as possible.

Skontrolujte čistotu kovových povrchov

V nasledujúcom príklade aplikácie bolo testovanie uskutočnené s testovacím atramentom PINK z 10 ml fľaštičky s vatovou tyčinkou. Pri každej aplikácii použite novú vatovú tyčinku.

Testovanie polyolefínového filmu na 38 mN/m

Pomocou RAPIDTEST 38® je možné stanoviť, či mala predbežná úprava polyolefínov (polypropylén, polyetylén a polybutilén) nejaký efekt. Kvapalina, ktorú obsahuje fixa, sa pri hodnote povrchového napätia na úrovni asi 38 mN/m a vyššej udrží ako súvislá čiara, pod touto hodnotou sa rozperlí. Čiara nanesená testom RAPIDTEST 38® schne v priebehu sekúnd a následne sa už nedá zotrieť.

fér 2021 a 2022

parts2clean
05.10. – 07.10.2021
Stuttgart, Nemecko

parts2clean

Surface Technology
21.06. – 23.06.2022
Stuttgart, Nemecko

Surface Technology
Germany