Поръчки, получени до 21.12.22 г., ще бъдат изпратени до 21.12.22 г.
Фирмените почивни дни са от 22.12.22 до 06.01.23 – ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ >

Тестови мастила

За проверка на повърхностното напрежение
За определяне на чистотата на повърхности

Тестовите мастила могат да се използват за оценка на якостта на сцепление на печатни бои, лакове и лепила върху всички повърхности като пластмаса, метал и стъкло и на степента на чистота в mN/m (dyne/cm).

arcotest® ORGANIC

Тестови мастила arcotest® ORGANIC
 • Могат да се закупят в обхват от 30 до 46 mN/m повърхностно напрежение.
 • Могат да бъдат доставяни във флакони или под формата на маркери.
 • arcoweb®
 • Тестовите мастила ORGANIC са без етикет според РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 (КЕО)на опасни вещества

Тестови мастила PINK

Тестови мастила PINK
 • Могат да се закупят в обхват от 22 до 60 mN/m повърхностно напрежение.
 • Могат да бъдат доставяни във флакони или под формата на маркери.
 • Тестовите мастила PINK не са отровни

Тестови мастила BLUE

Тестови мастила BLUE
 • Могат да се закупят в обхват от 18,4 до 105 mN/m повърхностно напрежение.
 • Могат да бъдат доставяни във флакони или под формата на маркери (28 до 72 mN/m).
 • 30 до 72 mN/m съгласно ISO8296, DIN 53364.
 • Отровни от 24 до 57 mN/m.

RAPIDTEST 38®

№ на артикула 40.66100.0

RAPIDTEST 38® Jumbo

Rapidtest-38-Jumbo

№ на артикула 40.66100.4

С RAPIDTEST 38® може да се определи
дали предварителната обработка на полиолефините
е е била ефективна.

 • Лесна употреба
 • Идеален за бързи тестове
 • Не е необходимо изтриване
 • Постоянна индикация на резултата от теста
 • Архивиране на резултата от теста
• Не е отровен за водни организми
• Не предизвиква увреждания на очите
• Не е опасен за здравето

QUICKTEST 38®

QUICKTEST 38

№ на артикула 40.55100.0

QUICKTEST 38® Jumbo

№ на артикула. 40.55100.4

С QUICKTEST 38® може да се определи
дали предварителната обработка на полиолефините
е е била ефективна.

 • Лесна употреба
 • Идеален за бързи проби на случаен принцип върху полиолефини
 • Не е необходимо изтриване, трайна индикация на резултата от теста
 • Добро отчитане чрез ярко червено оцветяване
Produktsortiment

arcotest GmbH

Ние сме производители на тестови мастила от 1976 г.
Предлагаме мащабна програма за мастила, маркери и принадлежности.

Сервизно обслужване

Компетентното консултиране, гарантирането на посочените стойности, надеждната и бърза доставка, сътрудничеството с нашите клиенти в страната и чужбина са абсолютен приоритет за нас от 40 години.

Осигуряване на качеството

За осигуряване на качеството мастилата се проверяват посредством най-модерни електрически измервателни уреди при съблюдаване на температурата и плътността.
Информационни листове за безопасност предоставят сведения за боравенето, съхранението и предписанията за транспортиране.

Shipment during Christmas time

The last day of dispatch is 21.12.2022.
All orders received until 21.12.2022 will be shipped on 21.12.2022.

Information on the turn of the year

Between 22.12.2022 and 06.01.2023 we will not dispatch any goods due to company vacations and inventory work. You can continue to order as usual. You can continue to order as usual.
The orders will then be processed and prepared for shipping from 09.01.2023.

Information about the service between the holidays

We are not available by telephone from 23.12.2022 to 31.12.2022.
You can still send us your inquiries by e – mail. We strive to respond to your request as soon as possible.

Проверка на металните повърхности за чистота

В този пример за употреба проверката се извършва с тестово мастило PINK от шишенца 10 ml с клечки с памучни накрайници. За всяка употреба вземайте нова клечка с памучни накрайници.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Тестване на полиолефинов филм до 38 mN/m

С RAPIDTEST 38® може да се определи дали предварителната обработка на полиолефините (полипропилен, полиетилен, полибутилен) е била ефективна. Съдържащата се в маркера течност остава като непрекъсната черта при стойност на повърхностното напрежение около 38 mN/m или по-голямо, а при по-малка стойност се стича на капки. Нанесената с QUICKTEST 38® черта изсъхва за секунди, тя не трябва/не може да бъде изтрита повече.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

индустриален панаир 2023

26. – 28.09.2023
Stuttgart, Германия