Тестови мастила

За проверка на повърхностното напрежение
За определяне на чистотата на повърхности

Тестовите мастила могат да се използват за оценка на якостта на сцепление на печатни бои, лакове и лепила върху всички повърхности като пластмаса, метал и стъкло и на степента на чистота в mN/m (dyne/cm).

спрей за тестови мастила
№ на артикула 40.80238.0

UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

НОВО:

arcospray® 38

Тестовото мастило arcospray® 38 е тестова течност с повърхностно напрежение 38 mN/m. То беше разработено, за да може бързо да се определи дали повърхността е свободна от мазнини, тъй като може да се предположи, че от тази стойност нататък няма мазнини. След нанасяне arcospray® 38 може да се почисти чрез продухване с обезмаслен чист въздух (сгъстен въздух), без да оставя следи. Изпитаните части могат да продължат да се използват.
Не само големи площи, но и много малки площи, като верижни връзки, могат да бъдат оценени бързо и лесно от arcospray® 38.

38 mN/m • 38 dyn/cm
точност +/- 1,0 mN/m
Предлага се в спрей бутилка
3,4 fl oz / 100 ml

 • Оптимално за много малки и големи повърхности
 • Лесно боравене
 • Не са отровни
 • Не са вредни за здравето
 • Не са вредни за околната среда
 • Тестване на повърхности без оставяне на остатъци
 • Лесно пръскане на arcospray мастило
 • Резултат, видим в рамките на 2 секунди
 • Тестване на повърхности, без да ги докосвате

arcotest® ORGANIC

Тестови мастила
 • Могат да се закупят в обхват от 30 до 46 mN/m повърхностно напрежение.
 • Могат да бъдат доставяни във флакони или под формата на маркери.
 • arcoweb®
 • Тестовите мастила ORGANIC са без етикет според РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 (КЕО)на опасни вещества

Тестови мастила PINK

Тестови мастила PINK
 • Могат да се закупят в обхват от 22 до 60 mN/m повърхностно напрежение.
 • Могат да бъдат доставяни във флакони или под формата на маркери.
 • Тестовите мастила PINK не са отровни

Тестови мастила BLUE

Тестови мастила BLUE
 • Могат да се закупят в обхват от 18,4 до 105 mN/m повърхностно напрежение.
 • Могат да бъдат доставяни във флакони или под формата на маркери (28 до 72 mN/m).
 • 30 до 72 mN/m съгласно ISO8296, DIN 53364.
 • Отровни от 24 до 57 mN/m.

RAPIDTEST 38®

Rapidtest

№ на артикула 40.66100.0

RAPIDTEST 38® Jumbo

№ на артикула 40.66100.4

С RAPIDTEST 38® може да се определи
дали предварителната обработка на полиолефините
е е била ефективна.

 • Лесна употреба
 • Идеален за бързи тестове
 • Не е необходимо изтриване
 • Постоянна индикация на резултата от теста
 • Архивиране на резултата от теста
• Не е отровен за водни организми
• Не предизвиква увреждания на очите
• Не е опасен за здравето

QUICKTEST 38®

Quicktest

№ на артикула 40.55100.0

QUICKTEST 38® Jumbo

Jumbo

№ на артикула. 40.55100.4

С QUICKTEST 38® може да се определи
дали предварителната обработка на полиолефините
е е била ефективна.

 • Лесна употреба
 • Идеален за бързи проби на случаен принцип върху полиолефини
 • Не е необходимо изтриване, трайна индикация на резултата от теста
 • Добро отчитане чрез ярко червено оцветяване

arcotest GmbH

Ние сме производители на тестови мастила от 1976 г.
Предлагаме мащабна програма за мастила, маркери и принадлежности.

Сервизно обслужване

Компетентното консултиране, гарантирането на посочените стойности, надеждната и бърза доставка, сътрудничеството с нашите клиенти в страната и чужбина са абсолютен приоритет за нас от 40 години.

Осигуряване на качеството

За осигуряване на качеството мастилата се проверяват посредством най-модерни електрически измервателни уреди при съблюдаване на температурата и плътността.
Информационни листове за безопасност предоставят сведения за боравенето, съхранението и предписанията за транспортиране.

Проверка на металните повърхности за чистота

В този пример за употреба проверката се извършва с тестово мастило PINK от шишенца 10 ml с клечки с памучни накрайници. За всяка употреба вземайте нова клечка с памучни накрайници.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Тестване на полиолефинов филм до 38 mN/m

С RAPIDTEST 38® може да се определи дали предварителната обработка на полиолефините (полипропилен, полиетилен, полибутилен) е била ефективна. Съдържащата се в маркера течност остава като непрекъсната черта при стойност на повърхностното напрежение около 38 mN/m или по-голямо, а при по-малка стойност се стича на капки. Нанесената с QUICKTEST 38® черта изсъхва за секунди, тя не трябва/не може да бъде изтрита повече.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video