индустриален панаир 2023

26.09. – 28.09.2023
Зала 10 / щанд A25 Щутгарт, Германия

Тестови мастила

За проверка на повърхностното напрежение
За определяне на чистотата на повърхности

Тестовите мастила могат да се използват за оценка на якостта на сцепление на печатни бои, лакове и лепила върху всички повърхности като пластмаса, метал и стъкло и на степента на чистота в mN/m (dyne/cm).

бутилка спрей
№ на артикула 40.80238.0

38 mN/m • 38 dyn/cm
точност +/- 1,0 mN/m
Предлага се в спрей бутилка
3,4 fl oz / 100 ml

нов:

arcospray 38

Тестовото мастило arcospray 38 е тестова течност с повърхностно напрежение 38 mN/m. То беше разработено, за да може бързо да се определи дали повърхността е свободна от мазнини, тъй като може да се предположи, че от тази стойност нататък няма мазнини. arcospray 38 може да се почиства без остатък след нанасяне чрез топлинно излъчване – инфрачервено. Изпитаните части могат да продължат да се използват.
Не само големи повърхности, но и много малки повърхности, като например звена от верига, могат лесно и бързо да бъдат оценени с arcospray 38.

 • Оптимално за много малки и големи повърхности
 • Лесно боравене
 • Не са отровни
 • Не са вредни за здравето
 • Не са вредни за околната среда
 • Тестване на повърхности без оставяне на остатъци
 • Лесно пръскане на arcospray мастило
 • Резултат, видим в рамките на 2 секунди
 • Тестване на повърхности, без да ги докосвате

arcotest® ORGANIC

 • Могат да се закупят в обхват от 30 до 46 mN/m повърхностно напрежение.
 • Могат да бъдат доставяни във флакони или под формата на маркери.
 • arcoweb®
 • Тестовите мастила ORGANIC са без етикет според РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 (КЕО)на опасни вещества

Тестови мастила PINK

 • Могат да се закупят в обхват от 22 до 60 mN/m повърхностно напрежение.
 • Могат да бъдат доставяни във флакони или под формата на маркери.
 • Тестовите мастила PINK не са отровни

Тестови мастила BLUE

 • Могат да се закупят в обхват от 18,4 до 105 mN/m повърхностно напрежение.
 • Могат да бъдат доставяни във флакони или под формата на маркери (28 до 72 mN/m).
 • 30 до 72 mN/m съгласно ISO8296, DIN 53364.
 • Отровни от 24 до 57 mN/m.

RAPIDTEST 38®

№ на артикула 40.66100.0

RAPIDTEST 38® Jumbo

Rapidtest-38-Jumbo

№ на артикула 40.66100.4

С RAPIDTEST 38® може да се определи
дали предварителната обработка на полиолефините
е е била ефективна.

 • Лесна употреба
 • Идеален за бързи тестове
 • Не е необходимо изтриване
 • Постоянна индикация на резултата от теста
 • Архивиране на резултата от теста
• Не е отровен за водни организми
• Не предизвиква увреждания на очите
• Не е опасен за здравето

QUICKTEST 38®

QUICKTEST 38

№ на артикула 40.55100.0

QUICKTEST 38® Jumbo

№ на артикула. 40.55100.4

С QUICKTEST 38® може да се определи
дали предварителната обработка на полиолефините
е е била ефективна.

 • Лесна употреба
 • Идеален за бързи проби на случаен принцип върху полиолефини
 • Не е необходимо изтриване, трайна индикация на резултата от теста
 • Добро отчитане чрез ярко червено оцветяване

arcotest GmbH

Ние сме производители на тестови мастила от 1976 г.
Предлагаме мащабна програма за мастила, маркери и принадлежности.

Сервизно обслужване

Компетентното консултиране, гарантирането на посочените стойности, надеждната и бърза доставка, сътрудничеството с нашите клиенти в страната и чужбина са абсолютен приоритет за нас от 40 години.

Осигуряване на качеството

За осигуряване на качеството мастилата се проверяват посредством най-модерни електрически измервателни уреди при съблюдаване на температурата и плътността.
Информационни листове за безопасност предоставят сведения за боравенето, съхранението и предписанията за транспортиране.

Проверка на металните повърхности за чистота

В този пример за употреба проверката се извършва с тестово мастило PINK от шишенца 10 ml с клечки с памучни накрайници. За всяка употреба вземайте нова клечка с памучни накрайници.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Тестване на полиолефинов филм до 38 mN/m

С RAPIDTEST 38® може да се определи дали предварителната обработка на полиолефините (полипропилен, полиетилен, полибутилен) е била ефективна. Съдържащата се в маркера течност остава като непрекъсната черта при стойност на повърхностното напрежение около 38 mN/m или по-голямо, а при по-малка стойност се стича на капки. Нанесената с QUICKTEST 38® черта изсъхва за секунди, тя не трябва/не може да бъде изтрита повече.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

индустриален панаир 2023

26.09. – 28.09.2023
Зала 10 / щанд A25 Щутгарт, Германия

Stuttgart, Германия