Μελάνια δοκιμής

Για τον έλεγχο της επιφανειακής τάσης
Για τον προσδιορισμό της καθαριότητας επιφανειών

Μελάνια δοκιμής μπορούν να κάνουν δηλώσεις σχετικά με το Συγκολλητική αντοχή τυπογραφικών μελανιών, βερνικιών και κολλών σε όλες τις επιφάνειες, όπως πλαστικό, μέταλλο και γυαλί και για το βαθμό καθαριότητας σε mN/m (dyne/cm).

Μελάνια δοκιμής
Αριθ. προϊόντος: 40.80238.0

UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

ΝΕΟΣ:

arcospray® 38

Το μελάνι δοκιμής arcospray® 38 είναι ένα υγρό δοκιμής με επιφανειακή τάση 38 mN/m. Σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης διαπίστωσης αν η επιφάνεια είναι καθαρή από γράσο, επειδή μπορεί να θεωρηθεί ότι από αυτήν την τιμή και άνω υφίσταται απουσία γράσου. Το arcospray® 38 μπορεί να καθαριστεί μετά την επίστρωση με καθαρό ψεκαζόμενο αέρα χωρίς λάδια (πεπιεσμένο αέρα) χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Τα ελεγμένα εξαρτήματα μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται.
Όχι μόνο μεγάλες, αλλά και πολύ μικρές επιφάνειες, όπως κρίκοι αλυσίδας, μπορούν να αξιολογηθούν με απλό και γρήγορο τρόπο με το προϊόν arcospray® 38.

38 mN/m • 38 dyn/cm
Ακρίβεια +/-1,0 mN/m
Διατίθεται σε φιάλη ψεκασμού
3,4 fl oz / 100 ml

 • Ιδανικό για πολύ μικρές και μεγάλες επιφάνειες
 • Εύκολο στη χρήση
 • Μη τοξικά
 • Μη επιβλαβή για την υγεία
 • Μη επιβλαβή για το περιβάλλον
 • Δοκιμή επιφανειών χωρίς κατάλοιπα
 • Απλός ψεκασμός του μελανιού arcospray
 • Αποτέλεσμα ορατό εντός 2 δευτερολέπτων
 • Δοκιμή επιφανειών χωρίς επαφή

Βιολογικά μελάνια δοκιμής arcotest® ORGANIC

Μελάνια δοκιμής
 • Διατίθενται σε εύρος επιφανειακής τάσης από 30 έως 46mN/m.
 • Διατίθενται σε φιάλες ή σε μορφή στιλό.
 • arcoweb®
 • Για τα μελάνια δοκιμής ORGANIC δεν απαιτείται σήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό για τις επικίνδυνες ουσίες (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008 (CLP).

Μελάνια δοκιμής PINK

Μελάνια δοκιμής PINK
 • Διατίθενται σε εύρος επιφανειακής τάσης από 28 έως 60mN/m.
 • Διατίθενται σε φιάλες ή σε μορφή στιλό.
 • Τα μελάνια δοκιμής PINK δεν είναι τοξικά

Μελάνια δοκιμής BLUE

Μελάνια δοκιμής BLUE
 • Διατίθενται σε εύρος επιφανειακής τάσης από 18,4 έως 105mN/m.
 • Διατίθεται σε φιάλες ή σε μορφή πένας (28 έως 72 mN/m).
 • 30 έως 72 mN/m σύμφωνα με το ISO8296, DIN 53364.
 • Τοξικά από 24 έως 57 mN/m.

RAPIDTEST 38®

Rapidtest

Αριθ. προϊόντος: 40.66100.0

RAPIDTEST 38® Jumbo

Αριθ. προϊόντος: 40.66100.4

Με το RAPIDTEST 38® παρέχεται η δυνατότητα εξακρίβωσης
αν η προκαταρκτική επεξεργασία των πολυολεφινών
ήταν αποτελεσματική.

 • Εύκολο στη χρήση
 • Ιδανικό για γρήγορες δοκιμές
 • Δεν χρειάζεται σβήσιμο
 • Μόνιμη απεικόνιση του αποτελέσματος της δοκιμής
 • Αρχειοθέτηση του αποτελέσματος της δοκιμής
• Μη τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς
• Δεν προκαλεί βλάβη στα μάτια
• Δεν είναι επιβλαβές για την υγεία

QUICKTEST 38®

Quicktest

Αριθ. προϊόντος: 40.55100.0

QUICKTEST 38® Jumbo

Jumbo

Αριθ. προϊόντος: 40.55100.4

Το QUICKTEST 38® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί
αν η προκαταρκτική επεξεργασία των πολυολεφινών
ήταν αποτελεσματική.

 • Εύκολο στο χειρισμό
 • Ιδανικό για γρήγορη δειγματοληψία σε πολυαιθυλενίου
 • Δεν απαιτείται σκούπισμα, μόνιμη απεικόνιση του αποτελέσματος της δοκιμής
 • Καλή αναγνωσιμότητα λόγω ευδιάκριτου κόκκινου χρωματισμού

arcotest GmbH

Είμαστε κατασκευαστές μελανιών δοκιμής από το 1976.
Διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο συνολικό πρόγραμμα μελανιών, στιλό και παρελκομένων.

Εξυπηρέτηση

Η εξειδικευμένη παροχή συμβουλών, η εγγύηση των αναφερόμενων τιμών, η αξιόπιστη και γρήγορη παράδοση, η συνεργασία με τους πελάτες μας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό έχουν για εμάς απόλυτη προτεραιότητα εδώ και 40 χρόνια.

Διασφάλιση της ποιότητας

Για τη διασφάλιση της ποιότητας, τα μελάνια ελέγχονται με υπερσύγχρονες ηλεκτρικές συσκευές μέτρησης λαμβανομένων υπόψη της θερμοκρασίας και της πυκνότητας.
Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας παρέχουν πληροφορίες για το χειρισμό, την αποθήκευση και τις προδιαγραφές μεταφοράς.

Έλεγχος μεταλλικών επιφανειών ως προς την καθαριότητα

Σε αυτό το παράδειγμα εφαρμογής, ο έλεγχος διεξάγεται με το μελάνι δοκιμής PINK από φιάλες των 10 ml με μπατονέτα. Για κάθε χρήση χρησιμοποιείτε καινούργια μπατονέτα.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Γρήγορος έλεγχος για πολυολεφίνες

Με το RAPIDTEST 38® παρέχεται η δυνατότητα εξακρίβωσης αν η προκαταρκτική επεξεργασία των πολυολεφινών ήταν αποτελεσματική. Τα υγρά που περιέχει το στιλό διατηρούνται σε μια τιμή επιφανειακής τάσης της τάξης των 38mN/m και άνω ως συνεχής γραμμή, ενώ σε χαμηλότερες τιμές σχηματίζουν σταγόνες. Η επιχρισμένη με το RAPIDTEST 38® γραμμή στεγνώνει σε δευτερόλεπτα και δεν πρέπει/μπορεί πλέον να σκουπιστεί.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video