Testne tinte

Testne tinte Za provjeru površinske napetosti
Za određivanje čistoće površina

Testnim tintama mogu se odrediti prionjivost tiskarskih boja, lakova i ljepila na svim površinama kao što su plastika, metal i staklo i stupanj čistoće u mN/m (dyne/cm).

Testne tinte arcotest® ORGANIC

Testne tinte arcotest® ORGANIC
 • Mogu se nabaviti u rasponu površinske napetosti od 30 do 46 mN/m.
 • Isporučuju se u bočicama ili u obliku olovke.
 • arcoweb®
 • Testne tinte arcotest® ORGANIC ne podliježu obvezi označivanja prema Uredbi o opasnim tvarima (EZ) br. 1272/2008 (CLP – Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa).

Testne tinte PINK

Testne tinte PINK
 • Mogu se nabaviti u rasponu površinske napetosti od 22 do 60 mN/m.
 • Isporučuju se u bočicama ili u obliku olovke.
 • Testne tinte PINK nisu otrovne.

Testne tinte BLUE

Testne tinte BLUE
 • Mogu se nabaviti u rasponu površinske napetosti od 18,4 do 105 mN/m.
 • Isporučuju se u bočicama ili u obliku olovke (28 do 72 mN/m).
 • 30 do 72 mN/m prema ISO8296, DIN 53364.
 • Otrovne od 24 do 57 mN/m.

RAPIDTEST 38®

Kataloški br. 40.66100.0

RAPIDTEST 38® Jumbo

Rapidtest 38® Jumbo

Kataloški br. 40.66100.4

Pomoću proizvoda RAPIDTEST 38® moguće je
utvrditi je li prethodno tretiranje poliolefina
pokazalo učinak.

 • Jednostavna primjena
 • Idealan za brze testove
 • Brisanje nije potrebno
 • Trajan prikaz rezultata testa
 • Arhiviranje rezultata testa
• Nije otrovno za vodene organizme
• Ne uzrokuje oštećenje očiju
• Nije štetno za zdravlje

QUICKTEST 38®

QUICKTEST 38

Kataloški br. 40.55100.0

QUICKTEST 38® Jumbo

Kataloški br. 40.55100.4

Pomoću proizvoda QUICKTEST 38® moguće je
utvrditi je li prethodno tretiranje poliolefina
pokazalo učinak.

 • Jednostavno rukovanje
 • Idealan za brze provjere na poliolefinima
 • Brisanje nije potrebno, trajan prikaz rezultata testa
 • Dobro očitavanje zahvaljujući crvenom obojenju

arcotest GmbH

Mi smo proizvođači testnih tinti od 1976 godine.
U ponudi imamo bogat cjelovit program tinti, olovaka i dodatne opreme.

Servis

Stručno savjetovanje, jamstvo za navedene vrijednosti, pouzdana i promptna isporuka, suradnja s našim klijentima u tuzemstvu i inozemstvu za nas su apsolutni prioritet već 40 godina.

Osiguranje kvalitete

U svrhu osiguranja kvalitete tinte se ispituju pomoću električnih mjernih uređaja najnovije tehnologije uz uzimanje u obzir temperature i gustoće.
Sigurnosno-tehnički listovi sadrže informacije o rukovanju, skladištenju i propisima za transport.

Provjera čistoće metalnih površina

U ovom primjeru primjene obavlja se provjera pomoću testne tinte PINK iz bočica od 10 ml i vatenih štapića. Za svaku uporabu uzmite novi vateni štapić.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Ispitivanje poliolefinskog filma na 38 mN/m

Pomoću proizvoda RAPIDTEST 38® moguće je utvrditi je li prethodno tretiranje poliolefina (polipropilen, polietilen, polibutilen) pokazalo učinak. Kod vrijednosti površinske napetosti od 38 mN/m ili veće tekućina sadržana u olovci ostaje kao konzistentni premaz, a ispod te vrijednosti kaplje. Premaz nanesen pomoću RAPIDTEST 38® suši se u sekundama i ne mora/ne može se više obrisati

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Industrijski sajam 2023

26. – 28.09.2023
Stuttgart