Testne tinte
Nisu otrovne.
Nisu štetne za okoliš.
Ne podliježu obvezi označivanja.
Nisu štetne za zdravlje.

Testne tinte arcotest® ORGANIC

Kod testnih tinti arcotest® ORGANIC riječ je o testnim tekućinama definirane površinske napetosti koje su zelene boje. One su posebno razvijene kako bi se mogle ponuditi testne tinte koje nisu otrovne i koje ne zahtijevaju označivanje. Primjena i rukovanje proizvodima arcotest® ORGANIC temelje se na normi DIN 53364, odnosno ISO 8296.

Testne tinte arcotest® ORGANIC ne podliježu obvezi označivanja prema Uredbi o opasnim tvarima (EZ) br. 1272/2008 (CLP – Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa).

Testne tinte arcotest® ORGANIC isporučuju se u bočicama ili u obliku olovke sa specificiranim vrijednostima od 30 do 46 mN/m (dyn/cm).

arcotest® ORGANIC u bočicama

• od 30 do 46 mN/m
• točnost +/- 0,5 mN/m
• razdoblje promatranja: 2 s
• mogu se nabaviti u bočicama od 10, 100 i 250 ml ili u kompletima od 7 x 10 ml

Testne olovke arcotest® ORGANIC

• od 30 do 46 mN/m
• točnost +/- 1,0 mN/m
• razdoblje promatranja: 2 s
• Jednostavno rukovanje
• Prolijevanje nije moguće
• širina linije: 5 mm
• mogu se nabaviti u kompletima od 4, 6 ili 8 komada ili kao pojedinačne olovke od 5 ml

Testne olovke arcotest® ORGANIC Jumbo

• dostupne od 30 do 46 mN/m u 2 koraka
• točnost +/- 1,0 mN/m
• razdoblje promatranja: 2 s
• Jednostavno rukovanje
• širina linije: 15 mm
• Optimalne za provjeru većih površina
• mogu se nabaviti u kompletima od 4, 6 ili 8 komada ili kao pojedinačne olovke od 17 ml

arcoweb®
ORGANIC

Jednokratne maramice

• 38 mN/m
• točnost +/- 1,0 mN/m
• razdoblje promatranja: 2 s
• Jednostavno rukovanje
• konstantno niska količina nanosa
• Širina nanosa: cca. 25 mm
• Optimalne za provjeru većih površina
• Dostupno u pojedinačnim pakiranjima.

Testne tinte PINK

Testne tinte PINK

Kod testnih tinti PINK riječ je o testnim tekućinama definirane površinske napetosti koje su ružičaste boje. One su posebno razvijene kako bi se mogle ponuditi testne tinte koje nisu otrovne. Ove testne tinte PINK mogu se upotrebljavati kao zamjena za testne tinte BLAU jer su primjena i rukovanje u skladu s normom DIN 53364, odnosno ISO 8296.
Testne tinte PINK mogu se isporučiti u bočicama ili u obliku olovaka.
Nisu otrovne.

Testne olovke PINK u bočicama

 • 22 do 60 mN/m
 • točnost +/- 0,5 mN/m
 • razdoblje promatranja od 22 do 26 mN/m: 2 s
 • razdoblje promatranja od 28 do 44 mN/m: 4 s
 • razdoblje promatranja od 45 do 60 mN/m: 2 s
 • mogu se nabaviti u bočicama od 10, 100 i 250 ml
  ili u kompletima od 7 x 10 ml

Olovke PINK

 • 22 do 60 mN/m
 • točnost +/- 1,0 mN/m
 • razdoblje promatranja od 22 do 26 mN/m: 2 s
 • razdoblje promatranja od 28 do 44 mN/m: 4 s
 • razdoblje promatranja od 45 do 60 mN/m: 2 s
 • jednostavno rukovanje
 • bez prolijevanja
 • mogu se nabaviti u kompletima od 4, 6 ili 8 komada ili kao pojedinačne olovke od 5 ml

Testne olovke PINK Jumbo

 • 30 do 50 mN/m
 • točnost +/- 1,0 mN/m
 • širina linije 15 mm
 • razdoblje promatranja od 30 do 44 mN/m: 4 s
 • razdoblje promatranja od 46 do 50 mN/m: 2 s
 • jednostavno rukovanje
 • optimalno za velike površine
 • mogu se nabaviti u kompletima od 4, 6 ili 8 komada ili kao pojedinačne olovke od 17 ml
Testne tinte BLUE

Testne tinte BLUE

Kod testnih tinti BLUE riječ je o tekućinama (30 do 72mN / m prema ISO 8296 odgovara DIN 53364) definirane površinske napetosti koje su plave boje. Površinska napetost materijala za ispitivanje dobiva se jednostavnim nanošenjem testnih tinti. Mogu se nabaviti u rasponu površinske napetosti od 18,4 do 105 mN/m. Isporučuju se u bočicama ili u obliku olovke (28 do 72 mN/m). Otrovne od 24 do 57 mN/m

Testne olovke BLAU u bočicama

 • 18 do 105 mN/m
 • 18, 74, 76, 84, 90, 105 mN/m su bezbojne
 • točnost +/- 0,5 mN/m
 • vrijeme očitavanja 2 s
 • mogu se nabaviti u bočicama od 10, 100 i 250 ml
 • pojedinačne vrijednosti dostupne i u kompletu od 7 x 10 ml

Testne olovke BLUE

 • dostupne od 28 do 60 mN/m u 1 koraku
 • od 62 do 72 mN/m u 2 koraka
 • točnost +/- 1,0 mN/m
 • vrijeme očitavanja 2 s
 • jednostavno rukovanje
 • bez prolijevanja
BLUE

Nije otrovno za vodene organizme • Ne uzrokuje oštećenje očiju • Nije štetno za zdravlje

RAPIDTEST 38®

Rapidtest

Kataloški br. 40.66100.0

RAPIDTEST 38® Jumbo

Kataloški br. 40.66100.4

Pomoću proizvoda RAPIDTEST 38® moguće je
utvrditi je li prethodno tretiranje poliolefina
pokazalo učinak.

 • Jednostavna primjena
 • Idealan za brze testove
 • Brisanje nije potrebno
 • Trajan prikaz rezultata testa
 • Arhiviranje rezultata testa

Pozor!
Testne tekućine QUICKTEST 38® i RAPIDTEST 38® sadrže otapala. To može prouzročiti nagrizanje materijala i površinskih slojeva osjetljivih na otapala i rezultirati pogrešnim interpretacijama prikaza!

QUICKTEST 38®

Quicktest

Kataloški br. 40.55100.0

QUICKTEST 38® Jumbo

Jumbo

Kataloški br. 40.55100.4

Pomoću proizvoda QUICKTEST 38® moguće je utvrditi je li prethodno tretiranje poliolefina (polipropilen, polietilen, polibutilen) pokazalo učinak. Kod vrijednosti površinske napetosti od 38 mN/m ili veće tekućina sadržana u olovci ostaje kao konzistentni premaz, a ispod te vrijednosti kaplje. Premaz nanesen pomoću QUICKTEST 38® suši se u sekundama i ne mora/ne može se više obrisati.

 • Jednostavno rukovanje
 • Idealan za brze provjere na poliolefinima
 • Brisanje nije potrebno, trajan prikaz rezultata testa
 • Dobro očitavanje zahvaljujući crvenom obojenju
 • Bolji prikaz boje
 • Veća širina premaza 15 mm
 • Sadržaj po olovci 17 ml
 • Optimalan za provjeru većih folijskih površina