Testblæk
Ikke giftig
Ikke miljøskadelig
Skal ikke mærkes
Ikke sundhedsskadelig

Testblæk arcotest® ORGANIC

Testblæk arcotest® ORGANIC består af testvæsker med defineret overfladespænding, der er farvet grønne. De er blevet særligt udviklet, så der kan tilbydes ikke-giftigt og mærkningsfrit blæk. Anvendelsen og håndteringen af arcotest® ORGANIC læner sig op ad hhv. DIN 53364 og ISO 8296.

arcotest® ORGANIC er etiket-fri i henhold til farligt materiale-verordnu (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Testblæk arcotest® ORGANIC fås på flaske eller i penne fra 30 til 46 mN/m (Dyn/cm).

arcotest® ORGANIC på flaske

Leveres fra 30 til 46 mN/m
• nøjagtighed +/- 0,5 mN/m
• observationstid: 2 sek.
• fås i flasker på 10, 100 og 250 ml eller i sæt på hver 7 x 10 ml

Testpenne arcotest® ORGANIC

Leveres fra 30 til 46 mN/m
nøjagtighed +/- 1 mN/m
• observationstid: 2 sek.
• enkel håndtering
• umulig at spilde
• stregbredde: 5 mm
• fås i sæt med 4, 6 og 8 penne eller som enkeltpenne med 5 ml i hver

Testpenne arcotest® ORGANIC Jumbo

fra 30 til 46 mN/m i et interval på 2
nøjagtighed +/- 1 mN/m
• observationstid: 2 sek.
• enkel håndtering
• stregbredde: 15 mm
• optimal til kontrol af store flader
• fås i sæt med 4, 6 og 8 penne eller som enkeltpenne med 17 ml i hver

arcoweb®
ORGANIC

Klæde

• 38 mN/m
nøjagtighed +/- 1 mN/m
• observationstid: 2 sek.
• enkel håndtering
• Vedvarende lavt forbrug
• Påføringsbredde: 25 mm
• optimal til kontrol af store flader
• Fås i individuelle pakker

Testblæk PINK

Testblæk PINK

Testblæk PINK er en pink væske til bestemmelse af overfladespændingen. Denne testblæk blev specielt udviklet for at kunne tilbyde ugiftig testblæk. Testblækken PINK kan anvendes som erstatning for testblækken BLAU, da anvendelse og håndtering af begge testblæk-typer ligger tæt op ad DIN 53364 eller ISO 8296.
Testblækken PINK leveres på flaske eller i form af en testmarker.
Ikke giftig.

Testblæk PINK på flaske

 • 22 til 60 mN/m
 • Nøjagtighed +/- 0,5 mN/m
 • Observationstid fra 22 til 26 mN/m : 2 sek
 • Observationstid fra 28 til 44 mN/m : 4 sek.
 • Observationstid fra 45 til 60 mN/m : 2 sek.
 • Fås i 10 ml, 100 ml og 250 ml flasker
  eller i sæt à 7 x 10 ml

Testmarker PINK

 • 22 til 60 mN/m
 • Nøjagtighed +/- 1,0 mN/m
 • Observationstid fra 22 til 26 mN/m : 2 sek
 • Observationstid fra 28 til 44 mN/m : 4 sek.
 • Observationstid fra 45 til 60 mN/m : 2 sek.
 • Enkel håndtering
 • Umulig at spilde
 • Fås i sæt à 4, 6 og 8 stk. eller som enkelte testmarkere à 5 ml indhold

Testmarker PINK Jumbo

 • 30 til 50 mN/m
 • Nøjagtighed +/- 1,0 mN/m
 • Stregbredde: 15 mm
 • Observationstid fra 30 til 44 mN/m : 4 sek.
 • Observationstid fra 46 til 50 mN/m : 2 sek.
 • Enkel håndtering
 • Optimal til kontrol af store flader
 • Fås i sæt à 4, 6 og 8 stk. eller som enkelte testmarkere à 17 ml indhold
Dyne Test Inks

Dyne Test Inks

Testblækken BLUE er en blå væske (30 til 72 mN / m i henhold til ISO 8296 svarer til DIN 53364) til bestemmelse af overfladespænding. Overfladespændingen på det materiale, der skal kontrolleres, bestemmes ved at påføre testblæk. Blækket fås til bestemmelse af en overfladespænding, der ligger i et område fra 18,4 til 105 mN/m. Kan leveres på flaske eller som testmarker (28 til 72 mN/m). Giftig fra 24 til 57 mN/m

Blæk BLUE på flaske

 • 18 til 105 mN/m
 • 18, 74, 76, 84, 90, 105 mN/m er farveløs
 • Nøjagtighed +/- 0,5 mN/m
 • Aflæsningstid 2 sek.
 • Fås i 10 ml, 100 ml og 250 ml flasker
 • enkelte værdier også i sæt med 7x 10ml

Marker BLUE

 • Fås fra 28 til 60 mN/m i et interval på 1 og
 • fra 62 til 72 mN/m i et interval på 2
 • Nøjagtighed +/- 1,0 mN/m
 • Aflæsningstid 2 sek.
 • Enkel håndtering
 • Umulig at spilde
BLUE

• Ikke giftig for vandorganismer • Forårsager ingen øjenskader • Ikke sundhedsskadelig

RAPIDTEST 38®

Rapidtest

Varenr. 40.66100.0

RAPIDTEST 38® Jumbo

Varenr. 40.66100.4

Med testen RAPIDTEST 38® er det muligt at konstatere,
om forbehandlingen af polyolefiner
har haft en effekt.

 • Let at anvende
 • Ideel til hurtige tests
 • Aftørring ikke nødvendig
 • Permanent visning af testresultatet
 • Arkivering af testresultatet

PAS PÅ:
Testvæskerne QUICKTEST 38® og RAPIDTEST 38® indeholder opløsningsmidler. Materialer og overfladebelægninger, der er følsomme over for opløsningsmidler, kan derved korrodere, hvilket kan resultere i fejlfortolkninger af visningen!

QUICKTEST 38®

Quicktest

Varenr. 40.55100.0

QUICKTEST 38® Jumbo

Jumbo

Varenr. 40.55100.4

Med testen QUICKTEST 38® er det muligt at konstatere, om forbehandlingen af polyolefiner (polypropylen, polyethylen, polybutylen) har haft en effekt. Den væske, der er indeholdt i testmarkeren, vises som en gennemgående streg, når overfladespændingen har en værdi på ca. 38 mN/m eller større. Ligger værdien under, flyder væsken ud. Den påførte streg med QUICKTEST 38® tørrer inden for meget få sekunder. Den skal/kan ikke tørres af.

 • Let håndtering
 • Ideel til hurtige stikprøver på polyolefin-materialer
 • Aftørring ikke nødvendig. Permanent visning af testresultatet
 • God aflæsning med påfaldende rød farvning
 • Bedre farvevisning
 • Større stregbredde 15 mm
 • Indhold pr. marker: 17 ml
 • Optimal til kontrol af store folieflader