Testbläck
Inte giftig
Inte miljöskadlig
Inte märkningspliktig
Inte hälsoskadlig

Testbläck arcotest® ORGANIC

Testbläcken arcotest® ORGANIC är testvätskor med definierad ytspänning som är grönt infärgade. De har utvecklats speciellt för att kunna erbjuda ofarliga och märkningsfria bläck. Användning och hantering av arcotest® ORGANIC följer DIN 53364 resp. ISO 8296.

Testbläck ORGANIC är etikettfria enligt förordningen om farliga ämnen (EG) nr. 1272/2008 (CLP).

Preizkusna črnila arcotest® ORGANIC so na voljo v steklenicah ali v obliki pisal od 30 do 46 mN/m (Dyn/cm).

arcotest® ORGANIC i flaskor

• Finns från 30 till 46 mN/m
• Noggrannhet +/- 0,5 mN/m
• Observationstid: 2 sek.
• Finns i flaskor om 10, 100 och 250 ml eller i satser om vardera 7 × 10 ml

Testpennor arcotest® ORGANIC

• Finns från 30 till 46 mN/m
• Noggrannhet +/- 1,0 mN/m
• Observationstid: 2 sek.
• Enkel hantering
• Inget spill
• Streckbredd: 5 mm
• Finns i satser om 4, 6 eller 8 stycken eller som enstaka stift om vardera 5 ml

Testpennor arcotest® ORGANIC Jumbo

• Finns från 30 till 46 mN/m i steg om 2
• Noggrannhet +/- 1,0 mN/m
• Observationstid: 2 sek.
• Enkel hantering
• Streckbredd: 15 mm
• Optimal för större ytor
• Finns i satser om 4, 6 eller 8 stycken eller som enstaka stift om vardera 17 ml

arcoweb®
ORGANIC

Engånsdukar

• 38 mN/m
• Noggrannhet +/- 1,0 mN/m
• Observationstid: 2 sek.
• Enkel hantering
• konstant låg appliceringsmängd
• Appliceringsbredd: ca 25 mm
• Optimal för större ytor
• Levereras i separata förpackningar

Testbläck PINK

Testbläck PINK

Testvätskor med definierad ytspänning som är rosafärgade. De har utvecklats speciellt för att kunna erbjuda ogiftiga testbläck. Detta testbläck PINK kan användas som ersättning för testbläck BLAU, eftersom användning och hantering följer DIN 53364 resp. ISO 8296.
Levereras i flaskor eller i stiftform.
Inte giftig.

Testbläck PINK i flaskor

 • 22 till 60 mN/m
 • Avvikelse +/- 0,5 mN/m
 • Observationstid från 22 till 26 mN/m: 2 sek.
 • Observationstid från 28 till 44 mN/m: 4 sek.
 • Observationstid från 45 till 60 mN/m: 2 sek.
 • Finns i flaskor om 10, 100 och 250 ml
  eller satser om vardera 7 x 10 ml

Testpennor PINK

 • 22 till 60 mN/m
 • Noggrannhet +/- 1,0 mN/m
 • Observationstid från 22 till 26 mN/m: 2 sek.
 • Observationstid från 28 till 44 mN/m: 4 sek.
 • Observationstid från 45 till 60 mN/m: 2 sek.
 • enkel hantering
 • inget spill
 • Finns i uppsättningar med 4, 6 och 8 eller som enskilda pennor med 5 ml innehåll

Testpennor PINK Jumbo

 • 30 till 50 mN/m
 • Noggrannhet +/- 1,0 mN/m
 • Strykbredd: 15 mm
 • Observationstid från 30 till 44 mN/m: 4 sek.
 • Observationstid från 46 till 50 mN/m: 2 sek.
 • enkel hantering
 • optimala för större ytor
 • Finns i satser om 4, 6 eller 8 stycken eller som enstaka stift om vardera 17 ml
Testbläck BLUE

Testbläck BLUE

Vätskor (30 till 72 mN/m enligt ISO 8296, uppfyller DIN 53364, ASTM 2587, JISK 6768) med definierad ytspänning, som är blåfärgade. Ytspänningen hos materialet som ska testas fastställs genom att helt enkelt stryka på testbläcket. De finns i ett område från 18,4 till 105 mN/m ytspänning. Levereras i flaskor eller i stiftform (28 till 72 mN/m) Giftig från 24 till 57 mN/m

Testbläck BLUE i flaskor

 • 18 till 105 mN/m
 • Färglös: 18, 74, 76, 84, 90 och 105 mN/m
 • Avvikelse +/- 0,5 mN/m
 • Observationstid 2 sek.
 • Finns i flaskor om 10, 100 och 250 ml
 • individuella värden också som en uppsättning av 7 x 10 ml

Testpennor BLUE

 • finns från 28 till 60 mN/m i steg om 1
 • och från 62 till 72 mN/m i steg om 2
 • Noggrannhet +/- 1,0 mN/m
 • Observationstid 2 sek.
 • enkel hantering
 • inget spill
BLUE

Inte giftig för vattenorganismer • Orsakar inte ögonskador • Inte hälsoskadlig

RAPIDTEST 38®

Rapidtest

Art. nr. 40.66100.0

RAPIDTEST 38® Jumbo

Art. nr. 40.66100.4

Med RAPIDTEST 38® kan man fastställa
om förbehandlingen av polyolefiner (polypropylen, polyetylen, polybutylen)
har visat någon effekt.

 • Enkel att använda
 • Perfekt för snabba tester
 • Behöver ingen avtorkning
 • Varaktig visning av testresultatet
 • Arkivering av testresultatet

Observera:
Testvätskan i QUICKTEST 38® / RAPIDTEST 38® innehåller lösningsmedel. Material och ytbeläggningar som är känsliga mot lösningsmedel kan angripas av detta vilket kan leda till feltolkningar av indikeringen!

QUICKTEST 38®

Quicktest

Art. nr. 40.55100.0

QUICKTEST 38® Jumbo

Jumbo

Art. nr. 40.55100.4

Med QUICKTEST 38® kan man fastställa om förbehandlingen av polyolefiner (polypropylen, polyetylen, polybutylen) har visat någon effekt. Vätskan i stiftet blir kvar som ett genomgående streck om ytspänningen är ungefär 38 mN/m eller högre, om den är lägre upplöses det. Strecket som förts på med QUICKTEST 38® torkar sekundsnabbt och kan inte torkas av.

 • Enkel att använda
 • Perfekt för snabba tester
 • Behöver ingen avtorkning. Varaktig visning av testresultatet
 • Bra läsbarhet på grund av den slående röda färgen.
 • Bättre färgvisning
 • Större strykbredd 15 mm
 • Innehåll per penna 15 ml
 • Optimal för kontroll av större folieytor