Testbläck

Testbläck kan ge information om hållbarheten hos tryckfärger, lacker och limmer på alla ytor som plast, metall och glas och om renhetsgraden i mN/m (dyn/cm).

För kontroll av ytspänningen.

För fastställning av renheten hos ytor.

NYHETER I SORTIMENTET

QUICKTEST 38® JUMBO

  • Bättre färgvisning
  • Större strykbredd 15 mm
  • Optimal för kontroll av större folieytor

NYHETER I SORTIMENTET

RAPIDTEST 38®

Med RAPIDTEST 38® kan man fastställa om förbehandlingen av polyolefiner (polypropylen, polyetylen, polybutylen) har visat någon effekt.
• Enkel att använda
• Perfekt för snabba tester
• Behöver ingen avtorkning
• Varaktig visning av testresultatet
• Arkivering av testresultatet

• Inte giftig för vattenorganismer
• Inte hälsoskadlig
• Orsakar inte ögonskador

RAPIDTEST 38® JUMBO

• Bättre färgvisning
• Större strykbredd 15 mm
• Optimal för kontroll av större folieytor