Besök oss på mässan i Stuttgart, Tyskland
4–6 juni 2024

Hall 1, monter H33

Testbläck

För kontroll av ytspänningen
För fastställning av renheten hos ytor

Testbläck kan ge information om hållbarheten hos tryckfärger, lacker och limmer på alla ytor som plast, metall och glas och om renhetsgraden i mN/m (dyne/cm).

Testbläck
Art.nr. 40.80238.0

UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

NY:

arcospray® 38

Testbläcket arcospray® 38 är en testvätska med en ytspänning på 38 mN/m. Det har utvecklats för att snabbt kunna fastställa om ytan är fettfri eftersom man kan anta att från detta värde föreligger fettfrihet. Efter appliceringen kan arcospray® 38 rengöras med hjälp av oljefri ren blåsluft (tryckluft) utan att några rester lämnas kvar. Kontrollerade delar kan användas igen.
Inte bara stora ytor, utan även mindre ytor, som kedjelänkar, kan bedömas enkelt och snabb med hjälp av arcospray® 38.

38 mN/m • 38 dyn/cm
Noggrannhet +/- 1,0 mN/m
Levereras i sprayflaska
3,4 fl oz / 100 ml

 • Optimalt för mycket små och stora ytor
 • Enkel hantering
 • Inte giftig
 • Inte hälsoskadlig
 • Inte miljöskadlig
 • Restfri testning av ytor
 • Enkel sprayapplicering av arcospray bläck
 • Resultatet är synligt inom två sekunder
 • Beröringsfri testning av ytor

Testbläck ORGANIC

Testbläck
 • Finns i ett område från 30 till 46 mN/m ytspänning
 • Levereras i flaskor eller i stiftform
 • arcoweb®
 • Testbläcken ORANIC är märkningsfria enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.

Testbläck PINK

Testbläck PINK
 • Finns i ett område från 22 till 60 mN/m ytspänning
 • Levereras i flaskor eller i stiftform
 • Inte giftig

Testbläck BLUE

Testbläck BLUE
 • Finns i ett område från 18,4 till 105 mN/m ytspänning
 • Levereras i flaskor eller i stiftform (28 till 72 mN/m)
 • 30 till 72 mN/m enligt ISO 8296 uppfyller DIN 53364
 • Giftigt från 24 till 57 mN/m

RAPIDTEST 38®

Rapidtest

Art. nr. 40.66100.0

RAPIDTEST 38® Jumbo

Art. nr. 40.66100.4

Med RAPIDTEST 38® kan man fastställa
om förbehandlingen av polyolefiner (polypropylen, polyetylen, polybutylen)
har visat någon effekt.

 • Enkel att använda
 • Perfekt för snabba tester
 • Behöver ingen avtorkning
 • Varaktig visning av testresultatet
 • Arkivering av testresultatet
• Inte giftig för vattenorganismer
• Orsakar inte ögonskador
• Inte hälsoskadlig

QUICKTEST 38®

Quicktest

Art. nr. 40.55100.0

QUICKTEST 38® Jumbo

Jumbo

Art. nr. 40.55100.4

Med QUICKTEST 38® kan man fastställa
om förbehandlingen av polyolefiner (polypropylen, polyetylen, polybutylen)
har visat någon effekt.

 • Enkel att använda
 • Perfekt för snabba tester
 • Behöver ingen avtorkning. Varaktig visning av testresultatet
 • Bra läsbarhet på grund av den slående röda färgen.

arcotest GmbH

Vi tillverkar testbläck sedan 1976
Vi erbjuder ett omfattande helhetsprogram med bläck, stift och tillbehör

Service

• Specialistrådgivning • Garanti av de angivna värdena • Tillförlitlig, omgående leverans • Samarbete med våra kunder inom landet och utomlands har haft högsta prioritet för oss under 45 år.

Kvalitetssäkring

För kvalitetssäkring kontrolleras bläcket med hjälp av elektriska instrument av senaste standard under beaktande av temperatur och densitet.
Säkerhetsdatablad ger information om hantering, lagring och transportföreskrifter

Beställning

Beställningar i arcotest® Online-Shop: www.arcotest.de

Kontrollera metallytorna för renhet

I följande användningsexempel sker provning med testbläck PINK från 10 ml flaskor med bomullspinnar. Ta en ny bomullspinne för varje användning.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Testning av en polyolefinfilm till 38 mN/m

Med RAPIDTEST 38® kan man fastställa om förbehandlingen av polyolefiner (polypropylen, polyetylen, polybutylen) har visat någon effekt. Vätskan i stiftet blir kvar som ett genomgående streck om ytspänningen är ungefär 38 mN/m eller högre, om den är lägre upplöses det. Strecket som förts på med RAPIDTEST 38® torkar sekundsnabbt och kan inte torkas av.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video