Testbläck

För kontroll av ytspänningen
För fastställning av renheten hos ytor

Testbläck kan ge information om hållbarheten hos tryckfärger, lacker och limmer på alla ytor som plast, metall och glas och om renhetsgraden i mN/m (dyne/cm).

Testbläck ORGANIC

Testbläck ORGANIC
 • Finns i ett område från 30 till 46 mN/m ytspänning
 • Levereras i flaskor eller i stiftform
 • arcoweb®
 • Testbläcken ORANIC är märkningsfria enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.

Testbläck PINK

Testbläck PINK
 • Finns i ett område från 22 till 60 mN/m ytspänning
 • Levereras i flaskor eller i stiftform
 • Inte giftig

Testbläck BLUE

Testbläck BLUE
 • Finns i ett område från 18,4 till 105 mN/m ytspänning
 • Levereras i flaskor eller i stiftform (28 till 72 mN/m)
 • 30 till 72 mN/m enligt ISO 8296 uppfyller DIN 53364
 • Giftigt från 24 till 57 mN/m

RAPIDTEST 38®

Art. nr. 40.66100.0

RAPIDTEST 38® Jumbo

Rapidtest-38-Jumbo

Art. nr. 40.66100.4

Med RAPIDTEST 38® kan man fastställa
om förbehandlingen av polyolefiner (polypropylen, polyetylen, polybutylen)
har visat någon effekt.

 • Enkel att använda
 • Perfekt för snabba tester
 • Behöver ingen avtorkning
 • Varaktig visning av testresultatet
 • Arkivering av testresultatet
• Inte giftig för vattenorganismer
• Orsakar inte ögonskador
• Inte hälsoskadlig

QUICKTEST 38®

QUICKTEST 38

Art. nr. 40.55100.0

QUICKTEST 38® Jumbo

Art. nr. 40.55100.4

Med QUICKTEST 38® kan man fastställa
om förbehandlingen av polyolefiner (polypropylen, polyetylen, polybutylen)
har visat någon effekt.

 • Enkel att använda
 • Perfekt för snabba tester
 • Behöver ingen avtorkning. Varaktig visning av testresultatet
 • Bra läsbarhet på grund av den slående röda färgen.

arcotest GmbH

Vi tillverkar testbläck sedan 1976
Vi erbjuder ett omfattande helhetsprogram med bläck, stift och tillbehör

Service

• Specialistrådgivning • Garanti av de angivna värdena • Tillförlitlig, omgående leverans • Samarbete med våra kunder inom landet och utomlands har haft högsta prioritet för oss under 45 år.

Kvalitetssäkring

För kvalitetssäkring kontrolleras bläcket med hjälp av elektriska instrument av senaste standard under beaktande av temperatur och densitet.
Säkerhetsdatablad ger information om hantering, lagring och transportföreskrifter

Beställning

Beställningar i arcotest® Online-Shop: www.arcotest.de

Kontrollera metallytorna för renhet

I följande användningsexempel sker provning med testbläck PINK från 10 ml flaskor med bomullspinnar. Ta en ny bomullspinne för varje användning.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Testning av en polyolefinfilm till 38 mN/m

Med RAPIDTEST 38® kan man fastställa om förbehandlingen av polyolefiner (polypropylen, polyetylen, polybutylen) har visat någon effekt. Vätskan i stiftet blir kvar som ett genomgående streck om ytspänningen är ungefär 38 mN/m eller högre, om den är lägre upplöses det. Strecket som förts på med RAPIDTEST 38® torkar sekundsnabbt och kan inte torkas av.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Industriell mässa 2023

26. – 28.09.2023
Stuttgart, Tyskland