Určenie povrchového napätia

Pomocou testovacích atramentov sa dá merať povrchová energia (PE) / povrchové napätie (PN) pevných telies z plastu, kovu, skla, keramiky a ďalších.

Týmto spôsobom sa dá obzvlášť určiť tiež priľnavosť povrchov pre potlač, lepenie, lakovanie atď. podľa namáčacieho obrazu.

Určenie povrchového napätia sa vykonáva nanesením testovacieho atramentu na testovaný povrch v podobe čiary o dĺžke niekoľkých centimetrov a sledovaním správania sa tejto testovacej čiary. Ak sa táto čiara zmraští do 2 až 4 sekúnd (v závislosti od špecifikácií daného atramentu), je PN testovaného povrchu nižšie ako napätie testovacieho atramentu. Roztekanie značkovej čiary naopak ukazuje, že PN naneseného atramentu je nižšie ako napätie daného povrchu.

Ak po dobu sledovania zostane čiara nezmenená, hodnota PN je rovnaká alebo o niečo vyššia.

Ha a csík a megfigyelési időn belül változatlan marad, akkor sikerült pontosan elérni a felületi feszültséget vagy valamivel nagyobb értéket.

Určenie povrchového napätia
V nasledujúcom príklade aplikácie bolo testovanie uskutočnené s testovacím atramentom PINK z 10 ml fľaštičky s vatovou tyčinkou. Pri každej aplikácii použite novú vatovú tyčinku.
V tomto príklade použitia sa testovacie pero PINK 38 Jumbo používa na meranie povrchového napätia čierneho plastového povrchového razidla PE.

21.03.2019