Yüzey geriliminin belirlenmesi

Test mürekkepleri ile yüzey enerjisi (OFE) / yüzey gerilimi (OFS)
plastik – metal – cam ve seramik gibi katı maddelerde belirlenebilir.
Bununla özellikle, baskı, yapıştırma, boyama vb. de yapşikan olasıli
islatma görüntüsü sayesinde belirlenmesi icin.

Yüzey gerilimi test mürekkepleri  test edilecek yüzeylere uygulanarak belirlenir. Mürekkepler bir kaç santimetrelik çizgi olarak uygulanir.

Kontur, mürekkep spesifikasyonuna bağlı olarak 2 veya 4 saniye içinde toplanmaya baslarsa  test alanının OFS’si test mürekkebinin kinden daha düşük demektir.
Tam tersi Çizgi akip genişlemeye baslarsa  uygulanan mürekkebin OFS’sinin
yüzeyinkinden daha düşük  olduğunu gösterir.

Çizgi gözlem süresi içinde değişmeden kalırsa, OFS’nin değerine kesin
ulaşıldı veya biraz daha yüksek olduğunu gösterir.

Aşağıdaki uygulama örneğinde, test etmek için pamuklu çubuklarla 10 ml’lik şişelerde bulunan PINK test mürekkebi kullanılmıştır. Her kullanım için yeni bir pamuklu çubuk alın.
Bu uygulama örneğinde, siyah PE plastiğin yüzey gerilimini kontrol etmek için PINK 38 Jumbo test kalemi kullanılır.
21.03.2019