Určení povrchového napětí

Pomocí testovacích inkoustů lze určit povrchovou energii (PE) / povrchové napětí (PN) u pevných těles z platu, kovu, skla, keramiky a jiných materiálů.
Podle obrazu smáčení se určuje speciálně i přilnavost povrchů pro potisk, polepování, lakování atd.

.

Určení povrchového napětí se provádí nanesením testovacích inkoustů na testované povrchy; jako čára o délce několika centimetrů, přičemž se sleduje chování inkoustové čáry.

Pokud se inkoustová čára během 2 nebo 4 sekund začne smršťovat – podle specifikace inkoustu – je PN testované plochy nižší než povrchové napětí testovacího inkoustu.

V opačném případě je roztečení čáry známkou toho, že je PN naneseného inkoustu nižší než povrchové napětí povrchu.

Určení povrchového napětí
V následujícím příkladu aplikace se k testování použil testovací inkoust PINK z lahvičky o objemu 10 ml s vatovou tyčinkou. Pro každé použití použijte novou vatovou tyčinku.
V tomto příkladu aplikace se zkušební pero PINK 38 Jumbo používá ke kontrole povrchového napětí na černém PE plastu.