หมึกทดสอบ PINK

หมึกทดสอบ PINK

หมึกทดสอบ PINK เป็นของเหลวสำหรับการทดสอบแรงตึงผิวที่กำหนด ซึ่งมีการย้อมเป็นสีชมพู ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นให้เป็นหมึกทดสอบที่ไม่มีสารพิษ สารพิษ สามารถใช้หมึกทดสอบ PINK ทดแทนหมึกทดสอบ BLUE ได้เนื่องจากการใช้งานและการจัดการยึดตามมาตรฐาน DIN 53364 หรือ ISO 8296
สามารถจัดส่งหมึกทดสอบ PINK ในรูปแบบขวดหรือปากกาได้
ไม่มีสารพิษ

หมึก PINK แบบขวด

 • มีจำหน่ายตั้งแต่ 22 ถึง 60 mN/m
 • ความแม่นยำ +/- 0.5 mN/m
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 45 ถึง 60 mN/m: 2 วินาที
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 28 ถึง 44 mN/m: 4 วินาที
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 45 ถึง 60 mN/m: 2 วินาที
 • มีวางจำหน่ายแบบขวดขนาด 10, 100 และ 250 มล.
  หรือเป็นชุด 7 ขวดขนาด 10 มล.

ปากกา PINK

 • มีจำหน่ายตั้งแต่ 22 ถึง 60 mN/m
 • ความแม่นยำ +/- 1.0 mN/m
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 45 ถึง 60 mN/m: 2 วินาที
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 28 ถึง 44 mN/m: 4 วินาที
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 45 ถึง 60 mN/m: 2 วินาที
 • ใช้งานง่าย
 • ไม่หกเลอะเทอะ
 • มีวางจำหน่ายเป็นชุดแบบ 4 แท่ง, 6 แท่งและ 8 แท่งหรือเป็นแท่งเดียวความจุ 5 มล.

ปากกา PINK Jumbo

 • มีจำหน่ายตั้งแต่ 30 ถึง 44 mN/m
 • ความหนาของเส้น 15 มม.
 • ความแม่นยำ +/- 1.0 mN/m
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 30 ถึง 44 mN/m: 4 วินาที
 • ใช้งานง่าย
 • เหมาะสำหรับการทดสอบพื้นที่เป็นวงกว้าง
 • มีวางจำหน่ายเป็นชุดแบบ 4 แท่ง, 6 แท่งและ 8 แท่งหรือเป็นแท่งเดียวความจุ 17 มล.
หมึกทดสอบ BLUE

หมึกทดสอบ BLUE

หมึกทดสอบ BLUE เป็นของเหลว (สอดคล้องกับมาตรฐาน DIN 53364 ตาม ISO 8296) สำหรับแรงตึงผิวที่ระบุ ซึ่งมีการย้อมเป็นสีน้ำเงิน ทำการกำหนดแรงตึงผิวของวัสดุที่จะทดสอบด้วยการแต้มหมึกทดสอบ มีจำหน่ายในช่วงค่าแรงตึกผิวตั้งแต่ 18.4 ถึง 105 mN/m จัดส่งในรูปแบบขวดหรือปากกา จัดส่งในรูปแบบขวดหรือปากกา (28 ถึง 72 mN/m) มีสารพิษตั้งแต่ 24 ถึง 57 mN/m

หมึก BLUE แบบขวด

 • มีจำหน่ายตั้งแต่ 18.4 ถึง 105 mN/m
 • (18,4, 76, 84, 90, 105 mN/m ไร้สี)
 • ความแม่นยำ +/- 0.5 mN/m
 • เวลาในการอ่าน 2 วินาที
 • มีวางจำหน่ายแบบขวดขนาด 10, 100 และ 250 มล.
 • ค่าเดี่ยวเป็้นชุด 7 ขวดขนาด 10 มล.

ปากกา BLUE

 • มีจำหน่ายตั้งแต่ 28 ถึง 60 mN/m เพิ่มขึ้น 1 ขั้น
 • ตั้งแต่ 62 ถึง 72 mN/m เพิ่มขึ้น 2 ขั้น
 • ความแม่นยำ +/- 1.0 mN/m
 • เวลาในการอ่าน 2 วินาที
 • ใช้งานง่าย
 • ไม่หกเลอะเทอะ

BLUE

ไม่มีสารพิษสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำ • ไม่ก่อความระคายเคืองต่อดวงตา • ไม่ทำลายสุขภาพ

RAPIDTEST 38
Art.Nr. 40.66100.0

RAPIDTEST 38®

สามารถทำการยืนยันได้ด้วย RAPIDTEST 38®
ว่าการปรับสภาพขั้นต้นสำหรับโพลีโอเลฟิน
แสดงผลกระทบหรือไม่

 • การใช้งานง่าย
 • เหมาะอย่างยิ่งกับการทดสอบที่รวดเร็ว
 • ไม่จำเป็นต้องเช็ดออก
 • แสดงผลการทดสอบอย่างต่อเนื่อง
 • จัดเก็บข้อมูลผลการทดสอบไว้อย่างถาวร
RAPIDTEST 38® Jumbo
Art.Nr. 40.66100.4

RAPIDTEST 38® Jumbo

 • ค่าการแสดงสีดีขึ้น
 • ความหนาของเส้นมากขึ้น 15 มม.
 • ความจุต่อแท่ง 15 มล.
 • เหมาะสำหรับการทดสอบพื้นที่แผ่นฟิล์มเป็นวงกว้าง
QUICKTEST 38®
Art. Nr. 40.55100.0

QUICKTEST 38®

สามารถทำการยืนยันได้ด้วย QUICKTEST 38® ว่าการปรับสภาพขั้นต้นสำหรับโพลีโอเลฟิน (โพลีโพรไพลีน โพลีเอทิลีน โพลีบิวทิลีน) แสดงผลกระทบหรือไม่ ของเหลวที่อยู่ในปากกายังคงมีค่าแรงตึงผิวอยู่ที่ประมาณ 38mN/m หรือมากกว่าเส้นต่อเนื่อง โดยจะมีของเหลวหยดออก เส้นที่แต้มด้วย QUICKTEST 38® จะแห้งภายในเสี้ยววินาที ต้อง/ไม่สามารถเช็ดออกได้อีก

 • ใช้งานได้ง่าย
 • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสุ่มตัวอย่างทดสอบที่รวดเร็วกับโพลีโอเลฟิน
 • ไม่จำเป็นต้องเช็ดออก แสดงผลการทดสอบอย่างต่อเนื่อง
 • สามารถอ่านได้ดีจากสีแดงที่เด่นสะดุดตา
QUICKTEST 38® Jumbo
Art. Nr. 40.55100.4

QUICKTEST 38® Jumbo

 • ค่าการแสดงสีดีขึ้น
 • ความหนาของเส้นมากขึ้น 15 มม.
 • ความจุต่อแท่ง: 17 มล.
 • เหมาะสำหรับการทดสอบพื้นที่แผ่นฟิล์มเป็นวงกว้าง

ข้อควรระวัง:
ของเหลวทดสอบ QUICKTEST 38® และ RAPIDTEST 38® มีสารละลาย วัสดุและชั้นเคลือบผิวที่ไวต่อสารละลายอาจได้รับความเสียหาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการตีความตัวแสดงผล!