หมึกทดสอบ arcotest® ORGANIC

หมึกทดสอบ arcotest® ORGANIC

หมึกทดสอบarcotest® ORGANIC เป็นของเหลวทดสอบสีเขียวที่มีค่าแรงตึงผิวตามข้อกำหนด ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หมึกปลอดสารพิษและไม่มีข้อกำหนดฉลากสารอันตราย การใช้งานและการจัดการ arcotest® ORGANIC เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 53364 และ ISO 8296

หมึกทดสอบ arcotest® ORGANIC ไม่จำเป็นต้องติดฉลากตามคำสั่งวัตถุอันตราย
(EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

หมึกทดสอบ arcotest® ORGANIC มีจำหน่ายในรูปแบบขวดหรือปากกา โดยมีค่าแรงตึงผิวระหว่าง 31 ถึง 46 mN/m (dyne/cm)

ไม่มีสารพิษ
ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการติดฉลากสารอันตราย
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

arcotest® ORGANIC แบบขวด

• มีจำหน่ายที่ 31 ถึง 46 mN/m
• ความแม่นยำ +/- 0.5 mN/m
• เวลาการเฝ้าสังเกต: 2 วินาที
• มีจำหน่ายในแบบขวดขนาด 10, 100 และ 250 ml. หรือเป็นชุด 7 x 10 ml.

ปากกาทดสอบ arcotest® ORGANIC

• มีจำหน่ายที่ 31 ถึง 46 mN/m
• ความแม่นยำ +/- 1.0 mN/m
• เวลาการเฝ้าสังเกต: 2 วินาที
• ใช้งานง่าย
• ไม่หกเลอะเทอะ
• ความหนาของเส้น: 5 mm.
• มีจำหน่ายเป็นชุด 4, 6 และ 8 ชิ้น หรือเป็นปากกาด้ามเดี่ยวขนาด 5 ml.

ปากกาทดสอบ arcotest® ORGANIC Jumbo

• มีจำหน่ายที่ 32 ถึง 46 mN/m โดยเพิ่มขึ้นทีละ 2
• ความแม่นยำ +/- 1.0 mN/m
• เวลาการเฝ้าสังเกต: 2 วินาที
• ใช้งานง่าย
• ความหนาของเส้น: 15 mm.
• เหมาะสำหรับการทดสอบพื้นที่เป็นวงกว้าง
• มีจำหน่ายเป็นชุด 4, 6 และ 8 ชิ้น หรือเป็นปากกาด้ามเดี่ยวขนาด 17 ml.

หมึกทดสอบ PINK

หมึกทดสอบ PINK

หมึกทดสอบ PINK เป็นของเหลวสำหรับการทดสอบแรงตึงผิวที่กำหนด ซึ่งมีการย้อมเป็นสีชมพู ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นให้เป็นหมึกทดสอบที่ไม่มีสารพิษ Các loại mực thử PINK này có thể được sử dụng thay thế cho loại mực thử BLAU, vì việc sử dụng và thao tác chúng cũng phù hợp theo tiêu chuẩn DIN 53364 và ISO 8296.
สามารถจัดส่งหมึกทดสอบ PINK ในรูปแบบขวดหรือปากกาได้
ไม่มีสารพิษ

หมึก PINK แบบขวด

 • มีจำหน่ายตั้งแต่ 22 ถึง 60 mN/m
 • ความแม่นยำ +/- 0.5 mN/m
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 45 ถึง 60 mN/m: 2 วินาที
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 28 ถึง 44 mN/m: 4 วินาที
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 45 ถึง 60 mN/m: 2 วินาที
 • มีวางจำหน่ายแบบขวดขนาด 10, 100 และ 250 มล.
  หรือเป็นชุด 7 ขวดขนาด 10 มล.

ปากกา PINK

 • มีจำหน่ายตั้งแต่ 22 ถึง 60 mN/m
 • ความแม่นยำ +/- 1.0 mN/m
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 45 ถึง 60 mN/m: 2 วินาที
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 28 ถึง 44 mN/m: 4 วินาที
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 45 ถึง 60 mN/m: 2 วินาที
 • ใช้งานง่าย
 • ไม่หกเลอะเทอะ
 • มีวางจำหน่ายเป็นชุดแบบ 4 แท่ง, 6 แท่งและ 8 แท่งหรือเป็นแท่งเดียวความจุ 5 มล.

ปากกา PINK Jumbo

 • มีจำหน่ายตั้งแต่ 30 ถึง 44 mN/m
 • ความหนาของเส้น 15 มม.
 • ความแม่นยำ +/- 1.0 mN/m
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 30 ถึง 44 mN/m: 4 วินาที
 • ใช้งานง่าย
 • เหมาะสำหรับการทดสอบพื้นที่เป็นวงกว้าง
 • มีวางจำหน่ายเป็นชุดแบบ 4 แท่ง, 6 แท่งและ 8 แท่งหรือเป็นแท่งเดียวความจุ 17 มล.

หมึกทดสอบ BLUE

หมึกทดสอบ BLUE

Mực thử BLAU là chất lỏng (30 ถึง 72mN / m ตาม ISO 8296 สอดคล้องกับ DIN 53364) với sức căng bề mặt xác định, chất lỏng này có màu xanh dương. ซึ่งมีการย้อมเป็นสีน้ำเงิน ทำการกำหนดแรงตึงผิวของวัสดุที่จะทดสอบด้วยการแต้มหมึกทดสอบ มีจำหน่ายในช่วงค่าแรงตึกผิวตั้งแต่ 18.4 ถึง 105 mN/m จัดส่งในรูปแบบขวดหรือปากกา จัดส่งในรูปแบบขวดหรือปากกา (28 ถึง 72 mN/m) มีสารพิษตั้งแต่ 24 ถึง 57 mN/m

หมึก BLUE แบบขวด

 • มีจำหน่ายตั้งแต่ 18.4 ถึง 105 mN/m
 • (18,4, 76, 84, 90, 105 mN/m ไร้สี)
 • ความแม่นยำ +/- 0.5 mN/m
 • เวลาในการอ่าน 2 วินาที
 • มีวางจำหน่ายแบบขวดขนาด 10, 100 และ 250 มล.
 • ค่าเดี่ยวเป็้นชุด 7 ขวดขนาด 10 มล.

ปากกา BLUE

 • มีจำหน่ายตั้งแต่ 28 ถึง 60 mN/m เพิ่มขึ้น 1 ขั้น
 • ตั้งแต่ 62 ถึง 72 mN/m เพิ่มขึ้น 2 ขั้น
 • ความแม่นยำ +/- 1.0 mN/m
 • เวลาในการอ่าน 2 วินาที
 • ใช้งานง่าย
 • ไม่หกเลอะเทอะ

BLUE

ไม่มีสารพิษสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำ • ไม่ก่อความระคายเคืองต่อดวงตา • ไม่ทำลายสุขภาพ

RAPIDTEST 38
Art.Nr. 40.66100.0

RAPIDTEST 38®

สามารถทำการยืนยันได้ด้วย RAPIDTEST 38®
ว่าการปรับสภาพขั้นต้นสำหรับโพลีโอเลฟิน
แสดงผลกระทบหรือไม่

 • การใช้งานง่าย
 • เหมาะอย่างยิ่งกับการทดสอบที่รวดเร็ว
 • ไม่จำเป็นต้องเช็ดออก
 • แสดงผลการทดสอบอย่างต่อเนื่อง
 • จัดเก็บข้อมูลผลการทดสอบไว้อย่างถาวร
RAPIDTEST 38® Jumbo
Art.Nr. 40.66100.4

RAPIDTEST 38® Jumbo

 • ค่าการแสดงสีดีขึ้น
 • ความหนาของเส้นมากขึ้น 15 มม.
 • ความจุต่อแท่ง 15 มล.
 • เหมาะสำหรับการทดสอบพื้นที่แผ่นฟิล์มเป็นวงกว้าง
QUICKTEST 38®
Art. Nr. 40.55100.0

QUICKTEST 38®

สามารถทำการยืนยันได้ด้วย QUICKTEST 38® ว่าการปรับสภาพขั้นต้นสำหรับโพลีโอเลฟิน (โพลีโพรไพลีน โพลีเอทิลีน โพลีบิวทิลีน) แสดงผลกระทบหรือไม่ ของเหลวที่อยู่ในปากกายังคงมีค่าแรงตึงผิวอยู่ที่ประมาณ 38mN/m หรือมากกว่าเส้นต่อเนื่อง โดยจะมีของเหลวหยดออก เส้นที่แต้มด้วย QUICKTEST 38® จะแห้งภายในเสี้ยววินาที ต้อง/ไม่สามารถเช็ดออกได้อีก

 • ใช้งานได้ง่าย
 • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสุ่มตัวอย่างทดสอบที่รวดเร็วกับโพลีโอเลฟิน
 • ไม่จำเป็นต้องเช็ดออก แสดงผลการทดสอบอย่างต่อเนื่อง
 • สามารถอ่านได้ดีจากสีแดงที่เด่นสะดุดตา
Dyne Test Pen
Art. Nr. 40.55100.4

QUICKTEST 38® Jumbo

 • ค่าการแสดงสีดีขึ้น
 • ความหนาของเส้นมากขึ้น 15 มม.
 • ความจุต่อแท่ง: 17 มล.
 • เหมาะสำหรับการทดสอบพื้นที่แผ่นฟิล์มเป็นวงกว้าง

ข้อควรระวัง:
ของเหลวทดสอบ QUICKTEST 38® และ RAPIDTEST 38® มีสารละลาย วัสดุและชั้นเคลือบผิวที่ไวต่อสารละลายอาจได้รับความเสียหาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการตีความตัวแสดงผล!