Тестови мастила arcotest® ORGANIC
Не са отровни
Не са вредни за околната среда
Не съдържат опасни вещества, които трябва да се отбелязват върху етикета
Не са вредни за здравето

Тестови мастила arcotest® ORGANIC

При тестовите мастила arcotest® ORGANIC се касае за тестови течности с определено повърхностно напрежение, които са оцветени в зелено. Те са специално разработени, за да могат да се предлагат мастила, които са неотровни и съдържат опасни вещества с ниска концентрация, които не трябва да се отбелязват върху етикета. Употребата и прилагането на arcotest® ORGANIC се базират на DIN 53364, респ. ISO 8296.

ORGANIC мастила не съдържат етикети съгласно Регламента за опасните вещества (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Тестовите мастила arcotest® ORGANIC могат да бъдат доставени във флакони или под формата на маркери от 30 до 46 mN/m (Dyn/cm).

arcotest® ORGANIC във флакони

• предлагат се от 30 до 46 mN/m
• точност +/- 0,5 mN/m
• време на наблюдение: 2 sek
• предлагат се във флакони от 10, 100 и 250 ml или в комплекти от 7 x 10 ml

Тестови маркери arcotest® ORGANIC

• предлагат се от 30 до 46 mN/m
• точност +/- 1,0 mN/m
• време на наблюдение: 2 sek
• лесно боравене
• не е възможно разливане
• широчина на чертата: 5 mm
• могат да се закупят в комплекти от 4 бр., 6 бр. и 8 бр. или като единични маркери със съдържание по 5 ml

Тестови маркери arcotest® ORGANIC Jumbo

• Предлагат се в обхват от 30 до 46 mN/m в 2 стъпка
• точност +/- 1,0 mN/m
• време на наблюдение: 2 sek
• лесно боравене
• широчина на чертата: 15 mm
• оптимални за проверка на големи повърхности
• могат да се закупят в комплекти от 4 бр., 6 бр. и 8 бр. или като единични маркери със съдържание по 17 ml

Тестови мастила PINK

Тестови мастила PINK

При тестовите мастила PINK се касае за тестови течности за определено повърхностно напрежение, които са оцветени в розово. Те специално са разработени, за да могат да се предлагат неотровни тестови мастила. Тези тестови мастила PINK могат да бъдат използвани като заместител на тестови мастила BLAU, тъй като употребата и боравенето се основават на DIN 53364, респ. ISO 8296.
Тестовите мастила PINK могат да бъдат доставяни във флакони или под формата на маркери.
Не са отровни.

Мастила PINK във флакони

 • Предлагат се в обхват от 22 до 60 mN/m
 • Точност +/- 0,5 mN/m
 • Време на наблюдение от 22 до 60 mN/m: 2 sec
 • Време на наблюдение от 28 до 44 mN/m: 4 sec
 • Време на наблюдение от 45 до 60 mN/m: 2 sec
 • Могат да се закупят във флакони от 10 ml, 100 ml и 250 ml
  или в комплекти от 7 бр. x 10 ml

Маркери PINK

 • Предлагат се в обхват от 22 до 60 mN/m
 • Точност +/- 1,0 mN/m
 • Време на наблюдение от 22 до 60 mN/m: 2 sec
 • Време на наблюдение от 28 до 44 mN/m: 4 sec
 • Време на наблюдение от 45 до 60 mN/m: 2 sec
 • Лесно боравене
 • Не е възможно разливане
 • Могат да се закупят в комплекти от 4 бр., 6 бр. и 8 бр. или като единични маркери със съдържание 5 ml

Тестови маркери PINK Jumbo

 • Предлагат се в обхват от 30 до 50 mN/m
 • Точност +/- 1,0 mN/m
 • Широчина на чертата 15 mm
 • Време на наблюдение от 30 до 44 mN/m: 4 sec
 • Време на наблюдение от 46 до 50 mN/m: 4 sec
 • Лесно боравене
 • Оптимални за проверка на големи повърхности
 • Могат да се закупят в комплекти от 4 бр., 6 бр. и 8 бр. или като единични маркери със съдържание 17 ml
Тестови мастила

Тестови мастила BLUE

При тестовите мастила BLAU се касае за тестови течности (30 до 72mN / m според ISO 8296 съответства на DIN 53364) на определено повърхностно напрежение, които са оцветени в синьо. Повърхностното напрежение на материала за проверка се определя чрез еднократно нанасяне на тестовите мастила. Могат да се закупят в обхват от 18,4 до 105 mN/m повърхностно напрежение. Могат да бъдат доставяни във флакони или под формата на маркери (28 до 72 mN/m). Отровни от 24 до 57 mN/m

Мастила BLAU във флакони

 • Доступны в диапазоне от 18 до 105 мН/м
 • бесцветны: 18, 74, 76, 84, 90, 105 мН/м
 • Точност +/- 0,5 mN/m
 • Време за отчитане 2 sec
 • Могат да се закупят във флакони от 10 ml, 100 ml и 250 ml
 • отделни стойности също като комплект от 7x10ml

Маркери BLUE

 • Предлагат се в обхват от 28 до 60 mN/m в 1 стъпка и
 • от 62 до 72 mN/m в 2 стъпки
 • Точност +/- 1,0 mN/m
 • Време за отчитане 2 sec
 • Лесно боравене
 • Не е възможно разливане
BLUE

• Не е отровен за водни организми • Не предизвиква увреждания на очите • Не е опасен за здравето

RAPIDTEST 38®

№ на артикула 40.66100.0

RAPIDTEST 38® Jumbo

Rapidtest-38-Jumbo

№ на артикула 40.66100.4

С RAPIDTEST 38® може да се определи
дали предварителната обработка на полиолефините
е е била ефективна.

 • Лесна употреба
 • Идеален за бързи тестове
 • Не е необходимо изтриване
 • Постоянна индикация на резултата от теста
 • Архивиране на резултата от теста

Внимание:
Тестовите течности QUICKTEST 38® и RAPIDTEST 38® съдържат разтворители. Поради това чувствителни на разтворители материали и повърхностни покрития могат да бъдат разядени, което може да доведе до погрешни интерпретации на индикацията!

QUICKTEST 38®

QUICKTEST 38

№ на артикула 40.55100.0

QUICKTEST 38® Jumbo

№ на артикула. 40.55100.4

С RAPIDTEST 38® може да се определи дали предварителната обработка на полиолефините (полипропилен, полиетилен, полибутилен) е била ефективна. Съдържащата се в маркера течност остава като непрекъсната черта при стойност на повърхностното напрежение около 38 mN/m или по-голямо, а при по-малка стойност се стича на капки. Нанесената с QUICKTEST 38® черта изсъхва за секунди, тя не трябва/не може да бъде изтрита повече.

 • Лесна употреба
 • Идеален за бързи проби на случаен принцип върху полиолефини
 • Не е необходимо изтриване, трайна индикация на резултата от теста
 • Добро отчитане чрез ярко червено оцветяване
 • По-добро цветово изображение
 • По-голяма широчина на чертата 15 mm
 • Съдържание на един маркер: 17 ml
 • Оптимален за проверка на фолиа с големи повърхности