Тестови мастила PINK

Тестови мастила PINK

При тестовите мастила PINK се касае за тестови течности за определено повърхностно напрежение, които са оцветени в розово. Те специално са разработени, за да могат да се предлагат неотровни тестови мастила. Тези тестови мастила PINK могат да бъдат използвани като заместител на тестови мастила BLAU, тъй като употребата и боравенето се основават на DIN 53364, респ. ISO 8296.
Тестовите мастила PINK могат да бъдат доставяни във флакони или под формата на маркери.
Не са отровни.

Мастила PINK във флакони

 • Предлагат се в обхват от 22 до 60 mN/m
 • Точност +/- 0,5 mN/m
 • Време на наблюдение от 22 до 60 mN/m: 2 sec
 • Време на наблюдение от 28 до 44 mN/m: 4 sec
 • Време на наблюдение от 45 до 60 mN/m: 2 sec
 • Могат да се закупят във флакони от 10 ml, 100 ml и 250 ml
  или в комплекти от 7 бр. x 10 ml

Маркери PINK

 • Предлагат се в обхват от 22 до 60 mN/m
 • Точност +/- 1,0 mN/m
 • Време на наблюдение от 22 до 60 mN/m: 2 sec
 • Време на наблюдение от 28 до 44 mN/m: 4 sec
 • Време на наблюдение от 45 до 60 mN/m: 2 sec
 • Лесно боравене
 • Не е възможно разливане
 • Могат да се закупят в комплекти от 4 бр., 6 бр. и 8 бр. или като единични маркери със съдържание 5 ml

Тестови маркери PINK Jumbo

 • Предлагат се в обхват от 30 до 44 mN/m
 • Широчина на чертата 15 mm
 • Точност +/- 1,0 mN/m
 • Време на наблюдение от 30 до 44 mN/m: 4 sec
 • Лесно боравене
 • Оптимални за проверка на големи повърхности
 • Могат да се закупят в комплекти от 4 бр., 6 бр. и 8 бр. или като единични маркери със съдържание 17 ml
Тестови мастила BLUE

Тестови мастила BLUE

При тестовите мастила BLAU се касае за тестови течности (съгласно ISO 8296 съответства DIN 53364) на определено повърхностно напрежение, които са оцветени в синьо. Повърхностното напрежение на материала за проверка се определя чрез еднократно нанасяне на тестовите мастила. Могат да се закупят в обхват от 18,4 до 105 mN/m повърхностно напрежение. Могат да бъдат доставяни във флакони или под формата на маркери (28 до 72 mN/m). Отровни от 24 до 57 mN/m

Мастила BLUE във флакони

 • Предлагат се в обхват от 18,4 до 105 mN/m
 • (18,4, 76, 84, 90, 105 mN/m са безцветни)
 • Точност +/- 0,5 mN/m
 • Време за отчитане 2 sec
 • Могат да се закупят във флакони от 10 ml, 100 ml и 250 ml
 • отделни стойности също като комплект от 7x10ml

Маркери BLUE

 • Предлагат се в обхват от 28 до 60 mN/m в 1 стъпка и
 • от 62 до 72 mN/m в 2 стъпки
 • Точност +/- 1,0 mN/m
 • Време за отчитане 2 sec
 • Лесно боравене
 • Не е възможно разливане

BLUE

• Не е отровен за водни организми • Не предизвиква увреждания на очите • Не е опасен за здравето

RAPIDTEST 38®
Art.Nr. 40.66100.0

RAPIDTEST 38®

С RAPIDTEST 38® може да се определи дали предварителната обработка на полиолефините (полипропилен, полиетилен, полибутилен) е била ефективна.
дали предварителната обработка на полиолефините
е е била ефективна.

 • Лесна употреба
 • Идеален за бързи тестове
 • Не е необходимо изтриване
 • Постоянна индикация на резултата от теста
 • Архивиране на резултата от теста
RAPIDTEST 38 Jumbo
Art.Nr. 40.66100.4

RAPIDTEST 38® Jumbo

 • По-добро цветово изображение
 • По-голяма широчина на чертата 15 mm
 • Съдържание на един маркер 15 ml
 • Оптимален за проверка на фолиа с големи повърхности
QUICKTEST38
Art. Nr. 40.55100.0

QUICKTEST 38®

С RAPIDTEST 38® може да се определи дали предварителната обработка на полиолефините (полипропилен, полиетилен, полибутилен) е била ефективна. Съдържащата се в маркера течност остава като непрекъсната черта при стойност на повърхностното напрежение около 38 mN/m или по-голямо, а при по-малка стойност се стича на капки. Нанесената с QUICKTEST 38® черта изсъхва за секунди, тя не трябва/не може да бъде изтрита повече.

 • Лесна употреба
 • Идеален за бързи проби на случаен принцип върху полиолефини
 • Не е необходимо изтриване, трайна индикация на резултата от теста
 • Добро отчитане чрез ярко червено оцветяване
QUICKTEST 38® Jumbo
Art. Nr. 40.55100.4

QUICKTEST 38® Jumbo

 • По-добро цветово изображение
 • По-голяма широчина на чертата 15 mm
 • Съдържание на един маркер: 17 ml
 • Оптимален за проверка на фолиа с големи повърхности

Внимание:
Тестовите течности QUICKTEST 38® и RAPIDTEST 38® съдържат разтворители. Поради това чувствителни на разтворители материали и повърхностни покрития могат да бъдат разядени, което може да доведе до погрешни интерпретации на индикацията!