Тестови мастила
Не са отровни
Не са вредни за околната среда
Не съдържат опасни вещества, които трябва да се отбелязват върху етикета
Не са вредни за здравето

Тестови мастила arcotest® ORGANIC

При тестовите мастила arcotest® ORGANIC се касае за тестови течности с определено повърхностно напрежение, които са оцветени в зелено. Те са специално разработени, за да могат да се предлагат мастила, които са неотровни и съдържат опасни вещества с ниска концентрация, които не трябва да се отбелязват върху етикета. Употребата и прилагането на arcotest® ORGANIC се базират на DIN 53364, респ. ISO 8296.

ORGANIC мастила не съдържат етикети съгласно Регламента за опасните вещества (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Тестовите мастила arcotest® ORGANIC могат да бъдат доставени във флакони или под формата на маркери от 30 до 46 mN/m (Dyn/cm).

arcotest® ORGANIC във флакони

• предлагат се от 30 до 46 mN/m
• точност +/- 0,5 mN/m
• време на наблюдение: 2 sek
• предлагат се във флакони от 10, 100 и 250 ml или в комплекти от 7 x 10 ml

Тестови маркери arcotest® ORGANIC

• предлагат се от 30 до 46 mN/m
• точност +/- 1,0 mN/m
• време на наблюдение: 2 sek
• лесно боравене
• не е възможно разливане
• широчина на чертата: 5 mm
• могат да се закупят в комплекти от 4 бр., 6 бр. и 8 бр. или като единични маркери със съдържание по 5 ml

Тестови маркери arcotest® ORGANIC Jumbo

• Предлагат се в обхват от 30 до 46 mN/m в 2 стъпка
• точност +/- 1,0 mN/m
• време на наблюдение: 2 sek
• лесно боравене
• широчина на чертата: 15 mm
• оптимални за проверка на големи повърхности
• могат да се закупят в комплекти от 4 бр., 6 бр. и 8 бр. или като единични маркери със съдържание по 17 ml

arcoweb®
ORGANIC

кърпи

• 38 mN/m
• точност +/- 1,0 mN/m
• време на наблюдение: 2 sek
• лесно боравене
• постоянно ниска консумация
• ширина: 25 mm
• оптимални за проверка на големи повърхности
• индивидуална опаковка

Тестови мастила PINK

Тестови мастила PINK

При тестовите мастила PINK се касае за тестови течности за определено повърхностно напрежение, които са оцветени в розово. Те специално са разработени, за да могат да се предлагат неотровни тестови мастила. Тези тестови мастила PINK могат да бъдат използвани като заместител на тестови мастила BLAU, тъй като употребата и боравенето се основават на DIN 53364, респ. ISO 8296.
Тестовите мастила PINK могат да бъдат доставяни във флакони или под формата на маркери.
Не са отровни.

Мастила PINK във флакони

 • от 22 до 60 mN/m
 • Точност +/- 0,5 mN/m
 • Време на наблюдение от 22 до 60 mN/m: 2 sec
 • Време на наблюдение от 28 до 44 mN/m: 4 sec
 • Време на наблюдение от 45 до 60 mN/m: 2 sec
 • предлагат се във флакони от 10, 100 и 250 ml
  или в комплекти от 7 бр. x 10 ml

Маркери PINK

 • от 22 до 60 mN/m
 • Точност +/- 1,0 mN/m
 • Време на наблюдение от 22 до 60 mN/m: 2 sec
 • Време на наблюдение от 28 до 44 mN/m: 4 sec
 • Време на наблюдение от 45 до 60 mN/m: 2 sec
 • Лесна употреба
 • Не е възможно разливане
 • Могат да се закупят в комплекти от 4 бр., 6 бр. и 8 бр. или като единични маркери със съдържание 5 ml

Тестови маркери PINK Jumbo

 • 30 до 50 mN/m
 • Точност +/- 1,0 mN/m
 • Широчина на чертата: 15 mm
 • Време на наблюдение от 30 до 44 mN/m: 4 sec
 • Време на наблюдение от 46 до 50 mN/m: 4 sec
 • Лесна употреба
 • идеален за тестване на големи площи
 • могат да се закупят в комплекти от 4 бр., 6 бр. и 8 бр. или като единични маркери със съдържание по 17 ml
Тестови мастила BLUE

Тестови мастила BLUE

При тестовите мастила BLAU се касае за тестови течности (30 до 72mN / m според ISO 8296 съответства на DIN 53364) на определено повърхностно напрежение, които са оцветени в синьо. Повърхностното напрежение на материала за проверка се определя чрез еднократно нанасяне на тестовите мастила. Могат да се закупят в обхват от 18,4 до 105 mN/m повърхностно напрежение. Могат да бъдат доставяни във флакони или под формата на маркери (28 до 72 mN/m). Отровни от 24 до 57 mN/m

Мастила BLAU във флакони

 • от 18 до 105 mN/m
 • бесцветны: 18, 74, 76, 84, 90, 105 мН/м
 • Точност +/- 0,5 mN/m
 • Време за отчитане 2 sec
 • предлагат се във флакони от 10, 100 и 250 ml
 • отделни стойности също като комплект от 7x10ml

Маркери BLUE

 • Предлагат се в обхват от 28 до 60 mN/m в 1 стъпка и
 • от 62 до 72 mN/m в 2 стъпки
 • Точност +/- 1,0 mN/m
 • Време за отчитане 2 sec
 • Лесна употреба
 • Не е възможно разливане
BLUE

• Не е отровен за водни организми • Не предизвиква увреждания на очите • Не е опасен за здравето

RAPIDTEST 38®

Rapidtest

№ на артикула 40.66100.0

RAPIDTEST 38® Jumbo

№ на артикула 40.66100.4

С RAPIDTEST 38® може да се определи
дали предварителната обработка на полиолефините
е е била ефективна.

 • Лесна употреба
 • Идеален за бързи тестове
 • Не е необходимо изтриване
 • Постоянна индикация на резултата от теста
 • Архивиране на резултата от теста

Внимание:
Тестовите течности QUICKTEST 38® и RAPIDTEST 38® съдържат разтворители. Поради това чувствителни на разтворители материали и повърхностни покрития могат да бъдат разядени, което може да доведе до погрешни интерпретации на индикацията!

QUICKTEST 38®

Quicktest

№ на артикула 40.55100.0

QUICKTEST 38® Jumbo

Jumbo

№ на артикула. 40.55100.4

С RAPIDTEST 38® може да се определи дали предварителната обработка на полиолефините (полипропилен, полиетилен, полибутилен) е била ефективна. Съдържащата се в маркера течност остава като непрекъсната черта при стойност на повърхностното напрежение около 38 mN/m или по-голямо, а при по-малка стойност се стича на капки. Нанесената с QUICKTEST 38® черта изсъхва за секунди, тя не трябва/не може да бъде изтрита повече.

 • Лесна употреба
 • Идеален за бързи проби на случаен принцип върху полиолефини
 • Не е необходимо изтриване, трайна индикация на резултата от теста
 • Добро отчитане чрез ярко червено оцветяване
 • По-добро цветово изображение
 • По-голяма широчина на чертата 15 mm
 • Съдържание на един маркер: 17 ml
 • Оптимален за проверка на фолиа с големи повърхности